Om 2 uker forfaller to momsfrister – ingen utsettes

Stig Flesland

10.juni forfaller betalingsfristen for moms i 2. termin – altså mars og april. Samme dato forfaller også betalingsfristen for 1. termin, ettersom denne ble utsatt fra 10. april. Det kan skape likviditetsproblemer for bedrifter som er rammet av omsetningssvikt – og som snart skal utbetale feriepenger også.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I Danmark har Skatteministeriet besluttet å utsette en rekke betalingsfrister – for å bedre likviditeten til danske selskaper. Planen er å komme tilbake til vanlige frister, men man har bestemt seg for å bruke tid på dette. Deriblant er det besluttet å utsette betalingsfristene for moms.

Ingen felles utsettelse

Men til tross for mulige likviditetsproblemer for norske bedrifter ligger det ikke an til at det kommer noen ny utsettelse. Det skriver Finansdepartementet i en epost til Skattebetalerforeningen.

– Det er fremover viktig å iverksette tiltak som treffer den del av næringslivet som har størst behov, og som vil være levedyktig når samfunnet er tilbake i en normalsituasjon. Ytterligere, generell betalingsutsettelse for merverdiavgift ville hatt størst nytte for den delen av næringslivet som har normal aktivitet, ikke for den delen hvor aktiviteten er redusert og behovet for støtte i form av betalingsutsettelse er størst, skriver Astrid Erlingsen i Finansdepartementet.

Hun påpeker også at det er viktig at virksomheter som i mindre grad berøres av koronasituasjonen, motiveres til å betale skatte- og avgiftskrav som normalt, og at det er mulig å søke om betalingsutsettelse.

– Regjeringen foreslo i revidert budsjett at ytterligere betalingsutsettelser for skatte- og avgiftskrav bør skje etter en vurdering av behovet for den enkelte virksomhet. Det vises til redegjørelsen i Prop. 107 LS (2019-2020) kapittel 6. De som får problemer med å betale merverdiavgiften 10. juni, kan søke om individuell betalingsutsettelse etter denne ordningen.

Forventer problemer

– Jeg har forventet at betalingsfristen 10. juni vil bli utsatt, men det har ikke kommet informasjon om det, sier Hilde Alvsåker, avgiftsrådgiver i Skattebetalerforeningen.

Hun tror mange bedrifter kan få likviditetsproblemer fremover.

– Selv om man krever opp penger for staten, er det ikke plikt til å holde pengene i egen kasse. Når omsetningen forsvant eller ble redusert fra 12. mars, ble nok mva som var oppkrevd i januar og februar brukte på andre ting. Dermed kan det bli veldig vanskelig for mange bedrifter å betale både 1. og 2. termin på samme dato. I tillegg er det jo slik at den betalingsutsettelsen regjeringen har kommet med er nokså dyr, ettersom renten er satt til 6 prosent.