Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Stig Flesland

Etter å ha utsatt fristen for levering av skattemelding for selskaper, har regjeringen omsider kommet med en avgjørelse på fristen for årsregnskap og generalforsamling.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ikke uventet foreslår regjeringen å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte. Fristen blir utsatt i to måneder, og forslaget blir sendt på høring fredag 15. mai.

– Vi har fått innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19. Regjeringen foreslår derfor å gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Sanners kollega, næringsminister Iselin Nybø, istemmer:

– Forslaget som nå er sendt på høring, vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen. Vi tar sikte på å fremme et lovforslag om utsettelse av fristene om kort tid.

Regjeringen foreslår at lovforslaget ikke skal gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.