Moms: Spørsmål vedrørende husleie

Hilde Alvsåker

I et brev den 8. april har Finansdepartementet vurderte ulike spørsmål som særlig gjelder husleie hvor utleier er frivillig registrert.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Utsatt betalingsfrist

Betalingsfristen for 1. termin 2020 er utsatt til 10. juni. Ytterligere utsettelser vil bli vurdert basert på hvordan virusutbruddet og økonomien utvikler seg.

Tap på krav

Selv om flere leietakere kan få problemer med å betale husleien, er mislighold av betaling ikke nok til at utleier kan kreve endring av utgående mva. De vanlige kravene til innfordring må følges og endring av mva kan ikke kreves før tapet er endelig konstatert.

Husleien settes ned eller ettergis

Mva skal beregnes på grunnlag av vederlaget som partene har avtalt. Hvis utleier velger å sette ned prisen under markedspris eller ettergi hele eller deler av vederlaget, anses det som gave eller utdeling i reklameøyemed som utleier må beregne uttaksmoms av.

Finansdepartementet skriver at dette ikke gjelder nå. Settes husleien ned reduseres også grunnlaget for mva, og utleier skal ikke betale uttaksmoms.

Rabatt og leiefritak

Redusert husleie kan periodiseres til den termin reduksjonen gjelder. Det er ikke nødvendig å fordele rabatten over den resterende del av utleieperioden.

Hvis utleier gir betalingsfritak, vil lokalene normalt ikke anses som utleid fordi det ikke anses som omsetning. Finansdepartementet skriver at dette ikke gjelder nå og det betyr at utleier fortatt kan være frivillig registrert.