Interessant fremtid

Stig Flesland

Foto: Tore Fjeld

 

Det sies at et gammelt kinesisk ordtak heter «May you live in interesting times». Ordtaket er selvsagt oversatt – hvis det noen gang har eksistert på kinesisk – og det er egentlig en forbannelse.

Det kan høres hyggelig ut å leve i tider som er interessante, men ofte er det kanskje bedre å leve i tider som er rolige, forutsigbare og fredfulle. I virkelig gamle dager var «interessante tider» sannsynligvis ensbetydende med krig og uroligheter.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Nå skal vi ikke si at det er direkte overførbart til norsk politikk de kommende årene, men samtidig er det politiske bildet nå langt mer fragmentert enn det har vært på lang tid. Resultatene i fylkes- og kommunevalget viser at det er mange nye partier på vei inn og opp i politikken. Det forrykker balansen og skaper mindre forutsigbar politikk. Deriblant skattepolitikk.

For det første er særgrupper nå mer eller mindre organisert som partier. Bompengepartiet er det hyppigst nevnte eksemplet. Lokalt finnes det mange andre, og til dels også særere, partier. Østfold-partiet «Det rette parti» jobber for en rett toglinje mellom byene Sarpsborg og Fredrikstad.  I Kristiansand er mer enn 10 partier representert i bystyret. For å skape stabilitet der kreves det en bred koalisjon.

Dette er noen eksempler, og det er selvsagt forskjell på et lokalvalg og et stortingsvalg. Men mye tyder på at flere partier vil prøve å kjempe seg inn på Stortinget ved neste korsvei. Noen av dem kan kanskje også klare det.

Det er også interessant å se at partier som vanligvis er nokså glade i skatter gjør det bra i valget. Det gir også noen signaler fremover. Hvis du for eksempel tror at arveavgiften er begravd for evig og alltid, så kan det være at du kommer til å mislike debattene i de kommende årene. I Oslo har også sentrale partier i byrådet flagget at de vil øke eiendomsskatten.

Denne skatteviljen kan komme til å gi seg utslag i interessant diskusjoner om skatteøkninger i årene som kommer.

Og da har vi ikke en gang begynt å snakke om partiene som har hånden på rattet. Alle fire har nå et sterkt behov for å markere sine seire. Noen av disse seirene vil sannsynligvis være på skatte- og avgiftsfeltet. Samtidig vet vi at regjeringspartiene ikke akkurat er veldig samkjørte i alle saker. Det er nok å se på diskusjonen rundt bompenger i så måte.

Det ser med andre ord ut til å bli en inngang til interessante tider i Norge fremover.