Stilltiende aksept

Stig Flesland

Det er den tiden på året igjen. Den tiden noen elsker og andre ikke kan fordra. Selvangivelsen har kommet.

Her i Skattebetalerforeningen havner nok alle ansatte i den første kategorien. Vår høytid er i forbindelse med selvangivelsen, det er da vi får flest henvendelser og det er da vi hjelper flest.

Og i så måte er det på tide med et lite hjertesukk.

Mange av dere, både medlemmer og ikke-medlemmer, har høy tiltro til Skatteetaten. Det vises i tallene fra etaten selv, der det fremkommer at mange stoler så mye på Skatteetaten at dere ikke engang tar dere bryet verdt å sjekke selvangivelsen. I fjor var det om lag 600.000 (!) som ikke sjekket et eneste tall i selvangivelsen, og dermed stolte fullt og helt på at tallene stemte.

Det kan finnes forståelige årsaker til at man ikke sjekker tallene, som for eksempel akutt sykdom. Men i mange tilfeller tror vi det er snakk om at den enkelte skattebetaler rett og slett tror at selvangivelsen er ferdig utfylt og at det ikke er noe å hente på å sjekke.

Du kan selvsagt ha krav på fradrag som ikke står i selvangivelsen. Skatteetaten har en god oversikt, men den er langt fra feilfri. En rekke fradrag er ikke fylt ut i selvangivelsen når du får den, og det er dumt å ikke ta imot penger du har krav på.

Men dette er ikke bare et tegn på at man stoler på Skatteetaten. Man stoler også på alle andre som leverer opplysninger om deg til Skatteetaten.

Du stoler på at arbeidsgiveren din, som surret med feriedagene, har levert nøyaktig det de skal til Skatteetaten.

Du stoler på at barnehagen, som ikke er helt oppdatert med ukeplanene, har levert nøyaktig det de skal til Skatteetaten.

Du stoler på at alle opplysningene om dine aksjer, til et aksjonærregister som har vært preget av store feil, har blitt helt riktig i selvangivelsen.

I tillegg til at du selv kan tape penger i form av at du ikke får de fradragene du skal, kan det også skje at du overser at alle inntektene dine ikke har kommet med. I så måte er det et ubehagelig ris bak speilet; tilleggsskatt. En såkalt stilltiende aksept er det samme som å godta det som Skatteetaten har fått inn av opplysninger og lagt inn i selvangivelsen. Haken er bare at det ikke er arbeidsgiveren, Skatteetaten, banken eller andre som har levert oppgaver som blir straffet dersom det er feil i oppgaven – og dermed i selvangivelsen.

Det er deg.