Hvordan lure en elektronisk kjørebok?

ABAX

Dette er faktisk et av de mest søkte spørsmålene på Google om dagen, og tyder på at det fortsatt er mange som ønsker å lure arbeidsgiver for å kjøre privat med bilen, eller rett og slett snyte sin arbeidsgiver for timer og penger.

Vi hos ABAX har også spurt oss dette spørsmålet utallige ganger. Ikke for at vi nødvendigvis ønsker å lure kjøreboken, men dersom vi finner et svar på hvordan vi lurer kjøreboken, så har vi et hull i systemet vårt som må repareres!

Vi ønsker at våre kunder skal være sikre på at all dokumentasjon av bruk av yrkesbil skal være korrekt, derfor har vi også lagt inn en rekke mekanismer i kjøreboken som hindrer at brukere kan lure kjøreboken.

For det første er det ingen redigeringsmuligheter i kjøreboken vår når det kommer til hvor bilen har kjørt, når og hvor langt. Vi ser at flere av våre konkurrenter har dette, men da kan man aldri være trygg på at ikke de ansatte har gått inn i kjøreboken og redigert hvor turen har gått eller hvor lang den har vært! Den ansatte kan heller ikke være trygg på at sjefen ikke manipulerer kjørebokdata, så dette går begge veier.

Når en tur er kjørt med kjøreboken vår, vil den vises slik den faktisk var, alltid. Men at turene vises korrekt er ikke alltid nok. Når man ikke kan manipulere data fra kjøreboken, er neste steg å manipulere selve kjøreboken ….

Vi har sett mange eksempler på at kjøreboken koblet fra bilen og lagt igjen hjemme, eller koblet fra bilen og over på et annet batteri og faktisk også kjørebøker som er surret inn i aluminiumsfolie!

Forsøkene er mange og kreative, men dersom man tar noen forhåndsregler, vil det være umulig å manipulere kjøreboken vår.

Både førere og administrator kan få varsler fra systemet ved forskjellige hendelser. Systemet varsler deg automatisk dersom det ikke er kjørt turer på 14 dager, hvis enheten har mistet GPS-dekning og, kanskje viktigst, det gir deg beskjed dersom enheten blir koblet fra batteriet.

Alle disse varslene kan, i tillegg til å indikere at noe kan være galt med selve enheten, også indikere at noen har tuklet med enheten. Men selv med alle disse varslene ser vi at enkelt fortsatt klarer å jukse. Enkelte brukere har oppdaget en siste mulighet for å jukse. Ved å seriekoble enheten og så plassere den på et eksternt batteri, kan de som har kunnskapen omgå varselet om mistet strømtilkobling. Dersom har vi et siste sikkerhetsnett som gjør at vi dekker alle muligheter.

Det siste sikkerhetsnettet er et varsel som inntreffer når det er for høyt avvik mellom kjørt og avlest distanse. Ifølge Lignings-ABC skal man oppdatere kilometerstanden hver måned.

Legger man f.eks. inn 10 000 km fra kilometertelleren i bilen 1. januar, og 15 000 km 1. februar vil da differansen være 5 000 km. Når man har montert en ABAX-kjørebok i bilen, registrer denne fortløpende hvor langt man kjører med et kjøretøy. Dersom ABAX-systemet da registrerer at det f.eks. bare er kjørt 4 000 km denne måneden, vil administrator få varselet om at det er for høyt avvik.

Tar man seg tid til de 3 minuttene det tar å sette opp varslinger fra systemet, vil det altså være umulig å jukse med ABAX kjørebok. Dette er i både bedriftens og den ansatte sin interesse ettersom konsekvensene er store og dyre!

_____________

Blogginnlegget ble først publisert hos vår samarbeidspartner, Abax, og er ført i pennen av Geir Andre Lie.