Skattehopp for egen bolig

Stig Flesland

Hvis skattefasiten blir slik Scheel-utvalget foreslo tirsdag 2.desember vil det bety mye for boligeiere.

Aller først: Det er lang vei frem til et eventuelt bredt skatteforlik – som i sin tur vil gi nye skatteregler. De som blir bekymret av å lese overskrifter kan derfor slippe å bekymre seg helt ennå.

Men selv om de fleste vil kunne nyte godt av at skattesatsen foreslås senket kraftig, er det hevet over en hver tvil at forslagene samtidig vil gi mange bakoversveis.

Utvalget foreslår å øke verdsettelsen av primærboliger, den boligen du bor i, fra 25 prosent til 80 prosent av en beregnet markedsverdi. En bolig med verdi på 5 millioner kroner vil derfor, om forslaget skulle gå gjennom, øke fra å ha en ligningsverdi på 1,25 millioner kroner til å ha en ligningsverdi på 4 millioner.

Selv om utvalget også foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten til litt over 2,1 millioner kroner innebærer forslaget en betydelig skatteskjerping for boligeiere.

Et eksempel kan belyse dette enkelt: Et eldre ektepar eier en bolig som har en verdi på 5 millioner kroner. Boligen er gjeldfri, og med dagens regler betaler ikke ekteparet formuesskatt. Skulle en av dem falle fra må den gjenlevende betale 2.500 kroner i formuesskatt for boligen (2014-regler).

Med de foreslåtte endringene fra Scheel-utvalget blir det derimot annerledes.

Boligen vil da ha en ligningsverdi på 4 millioner kroner. Bunnfradraget reduserer netto formue med 2,13 millioner kroner, til 1,87 millioner kroner. Skatteregningen blir dermed på 18.700 kroner for den gjenlevende.

Vi er lettet over at det ikke ble foreslått en statlig eiendomsskatt, men mener den foreslåtte verdsettelsen av primærboliger strider med politikken norske politikere har ført lenge.

Lav skatt på bolig er en del av en boligpolitikk som har medvirket til at de aller fleste av oss eier boligen vi bor i. Dette er positivt og viktig – bolig er på mange måter et formuesobjekt i en særstilling.

Man har ønsket at nordmenn skal eie egen bolig, laget regler deretter og dette har gitt sosial trygghet.

Et skattehopp på primærboligen er derfor feil medisin.