Omvendt Robin Hood?

Stig Flesland HAR BETALT MYE: De rikeste har fått en kraftig skatteøkning de siste årene. Er det galt å gi skattelette også til denne gruppen?

Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i begynnelsen av oktober var mediene fulle av nyheter om hvem som tjente mest og hvem som tapte på forslaget.

Som vanlig var det formuesskatten som skapte de høyeste bølgene. Forslaget til regjeringen om å heve bunnfradraget med et par hundre tusen kroner og samtidig senke satsen fikk flere motstandere til å gå i harnisk.

Men la oss da se på hvordan endringene slår ut for denne gruppen.

Det var, uten tvil, de med høyest formue som tjente mest på forslaget. Og sannsynligvis var det også denne gruppen som fikk mest negativ oppmerksomhet – slik denne gruppen alltid gjør når det er snakk om skatteletter.

Det er veldig lett for politikere og andre grupper å peke på at det er de rikeste eller de med høyest lønninger som får størst skattelette.

Men det er helt naturlig at de får høy skattelette.

Prosentregning fungerer fortsatt slik det alltid har gjort: Når grunnlaget er høyt blir også sluttverdien, eller skatteletten, høy målt i kroner.

Ser vi på skattestatistikken fra 2012, utgitt av Statistisk sentralbyrå, finner vi ut at de drøyt 20.000 med høyest inntekt – som tilsvarer de med over to millioner i inntekt – hadde et høyere bidrag til fellesskapet enn de 1,5 millionene skattebetalere med lavest inntekt.

Det er derfor ikke overraskende i det hele tatt at personer med høy inntekt og høy formue får en høyere skattelette, målt i kroner, enn personer med lavere inntekt og formue.

Kanskje er dette unødvendig å påpeke, men et skattekutt som er like stort (i kroner) for alle inntektsgrupper er ganske langt fra rettferdig.

Når vi først ser på rettferdighet, la oss se på noen små setninger fra årets statsbudsjett:
«Gruppen med over 2 millioner kroner i bruttoinntekt får i gjennomsnitt en skattelettelse på 38.400 kroner, herav en reduksjon i formuesskatten på vel 36.000 kroner. Denne gruppen fikk om lag 39.000 kroner lavere skatt i 2014. Til sammenligning er det beregnet at personer med over 2 millioner kroner i bruttoinntekt fikk en skatteøkning på 270.000 fra 2005 til 2013.»”

Med andre ord har gruppen med over 2 millioner kroner i bruttoinntekt fått en skatteskjerpelse på litt under 200.000 kroner de siste 10 år, litt avhengig av hvordan forhandlingene mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene går (noe som er uavklart i skrivende stund).

Kanskje skal vi snakke litt mer om vinnere og tapere i statsbudsjettet?