Boligverdihopp på 39 prosent

Stig Flesland

Har du sjekket skattekortet ditt grundig?

Da (forslaget til) statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem i oktober i fjor fremkom det at alle med sekundærbolig ville få en høyere verdsetting av boligen sin i år. Nå er fasiten kommet, og den viser at ligningsverdien på sekundærboliger gjør et hopp på hele 39 prosent.

Grunnen til dette er todelt.

For det første er det en generell prisstigning på boliger for tiden. Denne er i skattekortet antatt å være omtrent 11 prosent fra starten av 2011 til utløpet av 2013.

Dernest er det nye regler som gjør at formuen til dem med to eller flere boliger øker til dels kraftig. Sekundærboliger skal nemlig fra og med 2013 verdsettes til 50 prosent av antatt markedsverdi, mot 40 prosent i 2012.

Dermed vil en sekundærbolig med ligningsverdi på 800.000 kroner i 2012 ha en ligningsverdi på over 1,1 millioner kroner i 2013.

Ta derfor en ekstra kikk på skattekortet ditt dersom du har en sekundærbolig. Selvangivelsen får du først neste år, men det kan like fullt være nyttig å dobbeltsjekke tallene i skattekortet allerede nå – så unngår du kanskje en overraskelse neste år.