NUF

Hva er et NUF?

NUF er den betegnelsen et utenlandsk selskap får ved registrering i Enhetsregisteret (Brønnøysund).

16.01.2014
les mer...

Er et NUF skattepliktig til Norge?

16.01.2014
les mer...

Må jeg ha revisor?

16.01.2014
les mer...

Må et NUF registreres i Brønnøysund?

16.01.2014
les mer...

Kan et NUF omdannes skattefritt til AS?

Ja, et NUF kan omdannes skattefritt til et AS dersom visse vilkår er oppfylt.

16.01.2014
les mer...
Nyhetsbrev om s