Skattehopp for egen bolig

Hvis skattefasiten blir slik Scheel-utvalget foreslo tirsdag 2.desember vil det bety mye for boligeiere.


Hele saken

Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Hele saken

Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Hele saken

Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Hele saken

Språket avslører skatteplaner

Ikke bli overrasket om verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom øker til 100 prosent om et år eller to.


Hele saken

Når kommer ROT- og ENØK-fradraget?

I regjeringserklæringen varslet regjeringen at den ville vurdere et ROT-fradrag. Nå tyder mye på at vurderingen er gjennomført og at konklusjonen er klar.


Hele saken

Det store bildet

Sløsing av skattepenger og skattenivå eller skattesystem henger tett sammen, skriver Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.


Hele saken

Bom fra regjeringen

Lekkasjene fra budsjettet som legges frem i oktober tyder på at formuesskatten kuttes ytterligere. Kuttene er imidlertid puslete og kunne dessuten vært innrettet annerledes.


Hele saken

Skattesnyter, skattesnyter!

Er det greit å gi for lite informasjon til norske skattebetalere fordi man ønsker å forske på dem, spør Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.


Hele saken

Slutt på papir

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret i posten ennå kan det være en veldig god grunn til akkurat det, skriver Stig Flesland.


Hele saken

Pengegaloppen

Når politikere vil ha skatteøkning er det i mange tilfeller fordi dette er den enkleste løsningen. Det løser ikke problemet.


Hele saken

Skattetilfeldigheter

Skattytere bør behandles likt. Det skjer ikke i år.


Hele saken

Lovendring trengs

Det er i dag skattyter som bærer risikoen for skattemyndighetenes feil, fordi skattekrav blir inndrevet før skattesaken er endelig avgjort. Tiden er overmoden for en lovendring, skriver fagsjef Rolf Lothe.


Hele saken

Ny regjering - nye tanker

Den nye finansministeren tar noen steg i en annen retning enn hennes forgjenger, skriver Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.


Hele saken

Derfor er vi mot skattelistene

Den årvisse fråtsingen i skattelistene er i full gang. Og med den følger de store fyndordene om hvorfor skattelistene bør publiseres.


Hele saken

For spennende

Regjeringen har lagt seg til en stygg uvane: Å overraske med store skatteendringer i statsbudsjettet.


Hele saken

Når skatt er viktigst

De borgerlige partiene bør ikke bare prioritere skattekutt.


Hele saken

Når kommer skattekuttene?

Det er grunn til å tro at mange velgere kan bli skuffet det kommende året.


Hele saken

Tomme trusler?

Hvordan praktiseres egentlig tilleggsskatt i Skatteetaten? Nye saker gir svært gode grunner til å stille spørsmålet.


Hele saken

Høyere boligskatt

Spørsmålet ser ikke ut til å være om regjeringens politikk fører til at flere får formuesskatt på grunn av høye boligverdier - spørsmålet er når.


Hele saken

Et farlig råd fra Skatteetaten

Skatteetaten gir i disse selvangivelsesdager råd om å gi færre opplysninger til skattemyndighetene hvis man vil ha skattepengene tidlig. Det er et farlig råd, og det bør Skatteetaten vite.


Hele saken

Forbrytelse og straff

"Dersom du ikke sjekker selvangivelsen nøye nok risikerer du tilleggsskatt på opp til 60 prosent", er et av budskapene til Skatteetaten i selvangivelsesperioden. Etter Skattebetalerforeningens syn er tilleggsskatt en straff som ofte ikke står i forhold til "forbrytelsen".


Hele saken

Du - en saksbehandler

Du har, enten du liker det eller ei, overtatt arbeidsoppgavene som saksbehandlerne i Skatteetaten tidligere hadde.


Hele saken

Et godt forslag

Vi er nok flinkere til å påpeke når noe er galt enn å berømme gode forslag, noe som delvis skyldes vårt ståsted og vår oppgave. Nå er imidlertid tiden kommet for å gi berettiget ros.


Hele saken

Boligverdihopp på 39 prosent

Har du sjekket skattekortet ditt grundig?


Hele saken

Godt forslag om formuesskatt

Kun de rikeste skal betale formuesskatt dersom Høyre får gjennomslag for nytt forslag. Det er et godt forslag, og et steg i riktig retning.


Hele saken

For dårlig kompetanse i skatteklager

Skatteklagenemndene har normalt siste ordet ved behandlingen av skattesaker. Nemndene bør derfor bemannes med skatteeksperter som kan faget godt.


Hele saken

Unngå BSU-blemme

BSU er en fantastisk sparemåte for unge. Men dessverre er det sannsynligvis noen som i sin iver etter å spare til egen bolig begår en stor feil.


Hele saken

Bosted avgjør ventetid

Si meg hvor du bor - og jeg skal si deg hvor lenge du må vente når du henvender deg til Skatteetaten.


Hele saken

Viktige pensjonsspørsmål

Her i Skattebetalerforeningen har vi hver dag kontakt med en rekke folk om deres skattespørsmål. De to siste årene har vi også registrert en klar økning av antall henvendelser om pensjon.


Hele saken

Tenk på et tall

For tre år siden benektet Ap at de ville øke boligskatten. Nå tar de grep.


Hele saken

Hytte eller ikke?

Så du trodde du hadde en hytte fordi du bruker den som det? Ikke vær for sikker i din sak. Skatteetaten kan være av en annen oppfatning.


Hele saken

Lex Skattekrim

22. juni kom det en proposisjon som enn så lenge ikke har skapt de store overskriftene. Proposisjonen er basert på forslag fra Skatteunndragelsesutvalget - som la frem sin rapport i februar 2009. Det tok dermed tre år, godt og vel, fra Skatteunndragelsesutvalgets rapport var ferdig på høring til proposisjonen var ferdig. Og selv om det har tatt lang tid å komme frem til de foreslåtte endringene i ligningsloven, vil vi tro at man i Skatteetaten er fornøyde.


Hele saken

Fjerning av momsfelle

I vinter fikk et ektepar som driver som melkebønder i Trøndelag mye oppmerksomhet i Dagens Næringsliv. Ekteparet ble etterberegnet 2,8 millioner kroner i moms fordi de hadde krysset av feil i et søknadsskjema. Saken illustrerer dessverre godt hva som altfor ofte skjer i slike saker. Men snart kan denne momsfellen være historie.


Hele saken

Samboerfellen

Å være gift er i mange tilfeller svært mye gunstigere enn å være samboer. Her skal du få et godt eksempel.


Hele saken

Vår viktigste ressurs

Vi har nok en gang lagt bak oss april måned, for vår del en måned preget av selvangivelsen. Skattebetalerforeningen har hatt stor pågang fra dere medlemmer. Det er vi glade for.


Hele saken

Ubehagelig skattesmell i vente

Flere titalls tusen pensjonister kan forvente seg en ubehagelig overraskelse når skatteoppgjøret kommer.


Hele saken

Nå skal eiendomsskatten opp!

Med et pennestrøk har regjeringen sørget for at vi kommer til å se en kraftig økning i eiendomsskatten de neste årene.


Hele saken

Økt boligskatt - nei takk

Med ujevne mellomrom dukker diskusjonen om økt boligskatt opp. I vinter har mange vært aktive. Fra tilhengerne av økt boligskatt fremføres det særlig to argumenter, nemlig at økt boligskatt vil dempe en eventuell boligboble, og at det samfunnsøkonomisk er gunstig med høyere boligskatt enn i dag. Argumentene har ikke endret vårt standpunkt: Skattebetalerforeningen er fortsatt tilhenger av lav boligbeskatning.


Hele saken

Utydelig fra Skattedirektoratet

Foto: Colourbox

I flere innlegg i Dagens Næringsliv anklages skatteetaten for at høyest mulig skatt er målet deres. Direktør i Skattedirektoratet Sven Rune Greni imøtegår beskyldningene i et innlegg 6. januar. Ifølge Greni er det riktig skatt som er målet, og han tilbakeviser at skattemyndighetene "bevisst foretar vurderinger i strid med regelverket".

11.04.2012
les mer...

Seier for enhver pris?

Av og til kan en synes at Skatteetaten opptrer i overkant firkantet. En nylig avsagt dom i Gulating lagmannsrett (avsagt 23. september 2011) er etter mitt syn et eksempel på et tilfelle hvor skattemyndighetene hadde stått seg på å opptre mer smidig.

17.01.2012
les mer...

NUF på historiens skraphaug?

Foto: Scanstockphoto

Dragkampen vedrørende revisjonsplikten for de mindre aksjeselskapene endte som kjent med at de minste aksjeselskapene ble fritatt for revisjonsplikten. Dermed forsvant et av argumentene for å benytte selskapsformen NUF (de minste - fleste - NUF var allerede fritatt for revisjonsplikt).

17.01.2012
les mer...

Litt etikk på morgenkvisten

Foto: Colourbox

"Femogførtitusen. Han skal ha femogførtitusen for å fikse lekkasjen i taket. Først bilen og nå dette. Er det mulig å ha mer uflaks? Kan jeg i det minste kreve fradrag i selvangivelsen?"

17.01.2012
les mer...

Tilfeldig og urettferdig straff

I flere år har skattemyndighetene praktisert tilleggsskatt for strengt. Nå bør uheldige og urettferdig behandlede skattebetalere høres.


Hele saken
Om bloggerne

Karine Ugland Virik
Karine Ugland Virik er administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Rolf Lothe
Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

Advokatfullmektig Rolf Lothe

Stig Flesland
Stig Flesland er redaktør i Skattebetaleren. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet som journalist i Kapital og NA24.