Fradrag

Utfyllingen av skattemeldingen blir for mange jakten på de lønnsomme fradragene. Her gir vi deg en oversikt over en rekke fradrag.

BSU
Foreldrefradrag
Fradrag for advokatutgifter
Fradrag for fagforeningskontingen
Fradrag reduserer nettoskatten
Fremførbart underskudd
Gavefradrag
Minstefradrag
Pendlerfradrag
Personfradrag
Reisefradrag
Rentefradrag
Særfradrag for enslig forsørger
Særfradrag for sykdom
Skattefradrag for alderspensjonister
Tap på valutalån