I år er det siste året du kan gjøre denne skattefinten

Stig Flesland

Mange vil sikkert forteller deg at det sannsynligvis ikke spiller noen rolle hvordan du og ektefellen din fordeler inntektene og kostnadene dere imellom. Nå skal vi vise deg unntakene – og de kan være veldig lukrative!

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

To unntak

I hovedsak snakker vi om to unntak. Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt. For det andre kan ektepar der den ene (eller begge) er alders- eller uførepensjonist med lav pensjon spare skatt ved å fordele inntekter og fradrag. Og det er det siste vi skal se nærmere på.

I noen tilfeller ser vi at den ene av (eller begge) ektefellene er alders/AFP-pensjonister, og den ene av dem har så lav utlignet skatt at vedkommende ikke får brukt opp hele skattefradraget sitt. Da kan det lønne seg å flytte på poster i selvangivelsen, slik at de faktisk blir brukt.

Eksempel: Stein er lønnsmottaker og har betydelige renteinntekter. Hans ektefelle Inger har pensjon på 116.000 kroner (100 % pensjonsgrad). Fordi hennes pensjon er lavere enn 175.900 kroner, vil hun ha krav på et skattefradrag på 30.000 kroner. Hennes skatt på pensjonen er imidlertid bare på kr 15.603, slik at hun ikke får utnyttet 14.397 kroner av skattefradraget.

I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter på 53.320 kroner fra Stein til Ingers selvangivelse. Som en følge av overføringen øker skatten hennes med 14.397 kroner, til 30.000 kroner, og hun får utnyttet skattefradraget på 30.000 kroner fullt ut.

Store utslag

De største utslagene ser vi imidlertid når den ene ektefellen er uførepensjonist med lav pensjon. Der har en overgangsregel, som gjelder til og med 2014, sørget for at enkelte grep er veldig lukrative. Selvangivelsen for 2014 er altså siste anledning dersom du vil benytte deg av denne muligheten. Vi skal ta for oss et eksempel som viser hvordan dette kan slå ut.

For å lese mer utdypende om dette eksemplet, se Skattebetaleren 2/2015, side 16-17 eller les mer om eksemplet her (krever innlogging).

Eksempel: Stian og Marie er gift, og er i den situasjonen at han i 2014 hadde en næringsinntekt på 700.000 kroner, mens hun er ufør og har en uførepensjon på 230.000 kroner. Når de skal levere selvangivelsen kan de velge mellom å godta det som står i selvangivelsen eller å flytte på noen poster. Forskjellen er, som vi skal vise, svært stor!

Men la oss komme tilbake til selvangivelsen. Stian har renteinntekter på 15.000 kroner, gevinst fra aksjesalg på 50.000 kroner og gjeldsrenter på 70.000 kroner. Marie har et minstefradrag på 62.100 kroner, renteinntekter på 2.000 kroner, renteutgifter på 10.000 kroner og særfradrag på grunn av uførhet på 32.004 kroner.

Hvis vi nå forutsetter at ekteparet ikke endrer på selvangivelsen vil Stian betale 269.808 kroner i skatt, mens Hildes skatt ender på 22.330 kroner.

Trikset

Så kommer det som senker skatten kraftig; de henvender seg til Skattebetalerforeningen og får råd om å gjøre endringer i selvangivelsen. Da flyttes alle gjeldsrentene over på Stian, mens Marie får renteinntekter og gevinsten fra aksjesalget.

Hvorfor gjør vi dette? Jo, forklaringen er egentlig enkel. Marie har skattebegrensning, og denne beregnes individuelt for den enkelte. Skattebegrensning vil si at du betaler en lavere skatt enn du ellers skulle gjort etter vanlige regler.

Hvis vi nå går tilbake til eksemplet vårt, finner vi ut at det å gjøre noen små grep i selvangivelsen hadde stor effekt. Stians skatt blir i dette tilfellet 249.558 kroner. Det er 20.250 kroner lavere enn hvis ekteparet ikke hadde gjort noe. Maries skatt, derimot, er uendret – på grunn av reglene om skattebegrensning. Dermed har ekteparet spart 20.250 kroner i skatt på en enkel operasjon i selvangivelsen!

For å oppnå lavest skatt samlet sett, vil det som hovedregel lønne seg å føre kapitalinntekter (inntekter som kan fordeles fritt) i selvangivelsen til ektefellen som er ufør og som har krav på skattebegrensning, og kapitalutgifter i selvangivelsen til ektefellen som ikke er ufør.

Trenger du vår hjelp til å sjekke om du kan spare penger i skatt? Som medlem i Skattebetalerforeningen kan du få 30 minutters gratis bistand på vår Skattehjelptelefon. Ring oss på 22 97 97 10!