Her bommer Skatteetaten oftest

Stig Flesland

Det er 7 poster i selvangivelsen som ofte må endres av deg – rett og slett fordi Skatteetaten har ført på feil beløp eller det ikke står noe beløp der fra før.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Ifølge Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Skatteetaten, ble det i fjor gjort flest endringer i følgende poster i selvangivelsen:

  • 2.8/3.2.9 Reisefradrag
  • 3.1 Renter av gjeld
  • 8.1 Gjeld
  • 2.5 Bil o.l
  • 1.1/3.1.2 Renteinntekter mv
  • 1.1 Bankinnskudd
  • 2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

Hvorfor er det så disse postene som endres ofte?

Det kommer for det første av at Skatteetaten ikke sitter på alle opplysninger om deg, deriblant har de (heldigvis) ikke kontroll over hvor og når du reiser til og fra jobb.

Andre momenter som gjør at disse postene endres ofte er at noen av dem er poster som kan fordeles mellom ektefeller og til en viss grad samboere.

Men selv om disse ofte endres er det ikke de eneste postene i selvangivelsen du bør sjekke. Andre ting å tenke på er for eksempel:

  • Private lån eller fordringer
  • Skattepliktige utleieinntekter
  • Formue eller inntekt i utlandet
  • Endring av skatteklasse
  • Privat dagmamma
  • Sykdomsfradrag
  • Kjøp eller salg av bolig

Generelt sett har vi i Skattebetalerforeningen en «regel» som er god å følge: Er du i tvil om et beløp er fradragsberettiget eller om du har krav på et fradrag? Før det opp i selvangivelsen og forklar i post 5.0 hvorfor du krever fradraget!