Arvet og solgt bolig i 2017? Da bør du ikke gå glipp av dette fradraget!

Stig Flesland

Alle som arvet bolig – og deretter solgte den – i 2017 kan ha krav på et ekstra fradrag i skattemeldingen. Du må bare vite hvordan du går frem.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvis arvelater eller giver kunne solgt bolig- og fritidsbolig skattefritt, så skal inngangsverdien for slike eiendommer settes til markedsverdi ved overtakelse. Samtidig innebærer det at salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen reduserer eiendommens utgangsverdi.

Dersom salgssummen er like eiendommens markedsverdi ved overtakelse, det vil si inngangsverdien, vil arvingens/gavemottakerens salgsomkostninger utgjøre et fradragsberettiget tap.

Ved en verdiøkning på boligen i arvingens/gavemottakerens egen eiertid vil salgskostnadene redusere skattepliktig gevinst.

Eksempel: Jan arver bolig fra sin far Per i oktober 2017. Ettersom Per kunne solgt boligen skattefritt blir inngangsverdien til arvingen Jan oppregulert til markedsverdien på dødstidspunktet. Denne blir vurdert til 4 millioner av takstmann. Jan selger boligen kort tid etter dødsfallet, og salgssummen viser seg å være identisk med den antatte markedsverdien.

Han er fornøyd med å få 4 millioner skattefritt, men kan i tillegg kreve fradrag for omkostningene ved salget. Disse omkostningene inkluderer meglerhonorarer, annonsering, forskjellige gebyrer mv. I Jans tilfelle endte omkostningene på 120.000 kroner ved salget – det vil si at han rent skattemessig, faktisk har et tap på 120.000 kroner ved salget – et tap han kan kreve fradrag for.

Jan ender opp med å få salgssummen på 4 millioner kroner, samt å få et skattefradrag verdt 28.800 kroner (120.000 kroner x 24 prosent).