7 ting du bør sjekke i selvangivelsen

Stig Flesland

Fem minutter med selvangivelsen er nok til å gi deg en god pekepinn på om du trenger å gjøre noe mer eller ikke. Her viser vi deg 7 poster du bør sjekke. Og hvor du kan finne et fradrag du ikke ser med en gang.

Selv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, er det likevel viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Den forhåndsutfylte selvangivelsen er nemlig ikke ferdigutfylt fra skattekontoret, men er kun et forslag. Det er du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig innberettede opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening, gaver til frivillige organisasjoner.

Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy. Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i selvangivelsen.

1) Riktig skatteklasse

Er du nygift, må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse. Hvilken skatteklasse du settes i har betydning for hvor stort personfradrag du får. Det gis automatisk personfradrag i alminnelig inntekt ved skatteberegningen, og fradraget avhenger altså av skatteklassen.

Det er tre skatteklasser: Klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Det er de to sistnevnte som er de vanligste.

Er du enslig, lignes du i skatteklasse 1. Samboere regnes også som enslige.
Ektefeller som lignes særskilt lignes separat i klasse 1 når skatten på alminnelig inntekt og personinntekt beregnes. Dersom ektefellene lever varig atskilt og lignes hver for seg, skal hver av dem lignes i klasse 1, som enslige.

Hvis ektefellen din har lav eller ingen nettoinntekt, for eksempel fordi hun eller han studerer, vil han eller hun ikke få noe nytte av sitt personfradrag. Du kan da lignes i skatteklasse 2. Det er Skatteetaten som beregner hva som lønner seg best for dere, men for sikkerhets skyld bør du sjekke at det er korrekt. En økning i personfradraget reduserer skatten med 6.264 kroner.

Personfradraget er på:
Klasse 1: 48.800 kroner
Klasse 2: 72.000 kroner

Er skatteklassen feil i selvangivelsen må du selv opplyse om dette i selvangivelsens post 5.0 «Tilleggsopplysninger» og kreve riktig skatteklasse.

2) Flere arbeidsgivere? Sjekk lønnen!

Det å overse en arbeidsgiver i selvangivelsen kan være fort gjort – særlig om du har hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, og alle beløpene har vært forholdsvis små. Samtidig er straffen for å overse en manglende inntekt i selvangivelsen høy. Skatteetaten har pleid å straffe dette med tilleggsskatt.

Sjekk at all lønn og alle godtgjørelser er kommet med. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Stemmer beløpene i selvangivelsen med opplysninger i lønnsoppgaver og årsoppgaver? Finner du feil, kontakt den som har sendt inn opplysningene, og rett i selvangivelsen.

Inntektssiden kan bli feil ved at arbeidsgiver har innrapportert beløp med feil kode og dermed kan eksempelvis diett ha blitt skattepliktig. Er det slike feil, eller innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene i eget vedlegg.

Hvis det ikke er en egen post i selvangivelsen å føre ikke-forhåndsutfylte beløp i, oppgir du nummeret på posten og beløpet i feltet “Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her”.

3) Bolig og ligningsverdi

Ligningsverdien av boligen din er det all mulig grunn til å sjekke. Svært mange har for høy verdi her, men de tenker kanskje ikke over det. Dersom du bor i en kommune som har eiendomsskatt bør du vite at formuesgrunnlaget Skatteetaten baserer seg på når de regner ut ligningsverdien også kan benyttes av kommunen når det skal skrives ut eiendomsskatt.

Primærboligen din, altså den boligen du selv bor i fast, skal i utgangspunktet verdsettes til 25 prosent av den antatte markedsverdien. Hvis boligen din er verdt 2 millioner kroner, så skal ligningsverdien være 500.000 kroner. Dersom ligningsverdien av primærboligen er over 30 prosent av den antatte markedsverdien, kan du kreve å få satt ned ligningsverdien til 30 prosent. Hvis du for eksempel ser at ligningsverdien er 800.000 kroner og den antatte markedsverdien er 2 millioner kroner, kan du klage og kreve å få nedjustert ligningsverdien til 600.000 kroner.

Dersom du eier flere boliger (sekundærboliger) skal disse verdsettes til 60 prosent av antatt markedsverdi. Om verdien overstiger 72 prosent av dette, kan du kreve å få satt ned ligningsverdien til 72 prosent.

4) Aksjer

Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Opplysningene i selvangivelsen blir hentet fra aksjonæroppgaven med koden RF-1088.
Aksjonærregisteret har blitt bedre, men erfaringsmessig har vi sett at det har vært en god del feil knyttet til aksjer i selvangivelsen tidligere.

5) Glemte fradrag

Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Viktige fradrag kan være utelatt.

For eksempel kan det være verdt å sjekke om du har:

  • Gjeldsrenter på private lån
  • Renter på lån i utenlandsk bank
  • Sykdomsfradrag
  • Solgt bolig med tap
  • Kostnader knyttet til refinansiering av lån

Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres. Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag. Er du usikker på et fradrag, før det opp og gi en begrunnelse.

I selvangivelsen kan det være at et forslag til reisefradrag står oppført i post 3.2.8. Dersom dette forslaget ikke stemmer, må du endre det. Vær også oppmerksom på at det fra og med inntektsåret 2014 kom nye regler som begrenset hvor høyt reisefradrag du kan få.

6) Foreldrefradrag

Du får fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn som er født i 2003 eller senere. For mange vil kostnadene knyttet til barnehage og/eller SFO fort overstige beløpsgrensene. Men det er like fullt viktig å sjekke dette fradraget for deg som har barn i barnehage/SFO.

Har du for eksempel hatt barn i en idrettsfritidsordning i 2014? Under visse vilkår kan du da ha krav på foreldrefradrag for dette, og du må fylle inn beløpet selv.

Har du hatt barnevakt? Privat dagmamma? Eller må du kanskje kjøre en omvei for å levere i barnehage/SFO før du kjører på jobb? Da er reisekostnadene knyttet til denne omveien også med i grunnlaget. Dersom du ikke har jobb kan du også kreve foreldrefradrag, og da er hele reiseveien til/fra barnehage/SFO med i grunnlaget.

7) Kjøp og salg av bil o.l.

Under post 4.2 finner du eiendeler som innbo, bil, båt og lignende. Skatteetaten har opplysninger fra Motorvognregisteret, men dersom du har solgt bilen i løpet av 2014 bør du sjekke at den ikke står oppført her. Sjekk også at verdien av de andre eiendelene stemmer.

For mer informasjon om beregning av verdien av bilen og formuesgjenstander, se Skattehåndboken eller skatt.no.

Det du ikke finner

Så til slutt: Fradraget du ikke finner på første siden i selvangivelsen: Boligsparing for ungdom (BSU). Det finner du imidlertid hvis du blar deg frem til den foreløpige skatteberegningen. Der vil BSU-fradraget fremkomme. Det er sjelden dette er feil, men sjekk likevel at det er med!