Norge på utbytteskatt-toppen

Norge er i tet målt i størrelse på utbytteskatten sammenlignet med andre land i Europa. Men helt på topp er vi ikke.

Martin Huseby Jensen

 

Det er land i Europa med høyere utbytteskatt enn Norge, men de opererer ikke med formuesskatt.

Våre venner i amerikanske Tax Foundation har igjen laget en sammenligning over skattesatser i Europa. Dere husker kanskje at vi like før jul i fjor fortalte om hvordan nivået på selskapsskatten var ellers i Europa. Nå handler det som nevnt om utbytteskatt.

Organisasjonen har satt opp en liste over 27 europeiske land og rangert dem fra lavest til høyest utbytteskatt. Å havne på førsteplass i denne sammenligningen, gir neppe noen ære sett fra aksjeeiernes ståsted.

To av de 27 landene har ingen utbytteskatt. Naboene Latvia og Estland har ikke denne skatten. Tax Foundation presiserer at de to landene krever inn en selskapsskatt på 20 prosent når selskap utbetaler utbytte til aksjonærene.

I Norge betaler vi som kjent 22 prosent selskapsskatt, noe som plasserer den norske selskapsskatten midt på treet i Europa.

Bunn og så topp

Lavest utbytteskatt finner vi i Hellas. Her tar de 5 prosent av utbyttet. Neste på listen er Slovakia hvor de krever 7 prosent. Dernest kommer Litauen og Ungarn på delt plass med 15 prosent utbytteskatt.

(Artikkelen fortsetter under)

 

Utbytteskatten i Norge har siden skattereformen i 1992 vokst seg stadig større. For litt over 30 år siden var det i praksis ikke skatt på utbytte. I 2012 gikk Venstres daværende finanspolitiske talsperson, Terje Brevik, ut i VG og sa at staten nå tok så mye inn gjennom utbytteskatten, at formuesskatten kunne avvikles. Den gang var skattesatsen 28 prosent.

For det meste av inntektsåret 2022 hadde Norge utbytteskatt på 35,2 prosent. Det plasserte oss på fjerdeplass og veldig nære pallplass hvor de dyreste utbytteskatte-landene står.

På plassen foran ligger Storbritannia som har 39,4 prosent i utbytteskatt. Danmark kom på sølvplass med 42 prosent og helt i tet kommer Irland med formidable 51 prosent.

Økt ytterligere

Når så en ny liste lages neste år, har den norske utbytteskatten kommet enda litt nærmere pallplassen, men med mindre de tre sistnevnte landene kutter i skattesatsene, står Norge på poenggivende fjerdeplass.

Da statsbudsjettet ble presentert 6. oktober i fjor, økte utbytteskatten til 37,87 prosent med umiddelbar virkning. Det er Skattebetalerforeningen kritisk til.

– I tillegg til mindre forutberegnelighet, er det en uheldig komplisering av regelverket at det samme år opereres med to ulike skattesatser for utbytte og gevinst, avhengig av når utbyttet ble vedtatt eller gevinsten realisert, slo fagsjef Rolf Lothe fast da Stortingets finanskomite holdt høring om statsbudsjettet.

Kraftig utbytteøkning

I 2021 ble det utbetalt rekordstore utbytter i Norge, meldte SSB på tampen av fjoråret. I alt 149, 2 milliarder (se grafikk fra SSB under) ble tatt ut i utbytte i 2021.

– De med høyest formue tok ut vesentlig mer i utbytte sammenliknet med året før, noe som utløste utbytteskatt. Det handler antagelig om en varslet økning i utbytteskatten i 2022, sier førstekonsulent Jørgen Arntzen i SSB.

Grafikk: Statistisk Sentralbyrå