Kraftig økning i innbetalt skatt

Innbetalt skatt har økt med nesten 13 prosent fra mai i fjor til mai i år. 

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det per mai i år er innbetalt 557 milliarder kroner i skatt. Da holdes petroleumsskatt utenfor. 

Skatt til kommunene er forholdsvis uendret. Det er betalt inn 199 milliarder skattekroner til kommuneforvaltningen. Det er en økning på 2 milliarder kroner fra samme tid i fjor, og 14 milliarder mer enn for to år siden. 

Les også: – Det er lov å mene at formuesskatten ikke er en perfekt skatt

Innbetalingene til folketrygden øker også. Ved utgangen av mai var det betalt 197 milliarder skattekroner til folketrygden, en økning på 9 milliarder fra året før og 28 milliarder fra 2021. 

Størst økning er det i skatt til staten. Etter årets fem første måneder har norske skattebetalere betalt inn 240 skattemilliarder til staten. Det er en økning på 53 milliarder kroner fra året før, og 86 flere skattemilliarder enn i mai 2021.

Den samlede skatteinnbetalingen har under Støre-regjeringen økt med 130 milliarder kroner fra per mai 2021, da norske skattebetalere bidro med 427 milliarder til per mai i år da det ble betalt inn 557 milliarder kroner.