Skroter ekstra arbeidsgiveravgift

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bekrefter at arbeidsgiveravgift for de med lønn over 750.000 kroner skal fases ut.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før han presenterer statsbudsjett 2023 for Stortinget. Foto: Martin Huseby Jensen

– Den kommer vi til å fase ut. Den er situasjonsbestemt. Når vi til høsten kommuniserer med Stortinget om budsjettet, så kommer vi til å signalisere en vei for denne også, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG/E24.

Da regjeringen presenterte budsjettet for inneværende år i oktober i fjor, innførte de også en midlertidig arbeidsgiveravgift. Denne tilsa at alle med lønn over 750.000 kroner ville få høyere skatt.

– 700.000 kroner i år er mindre verdt enn det var i 2021. Vi ønsker ikke at du reelt sett skal få en høyere skattebelastning. Vi vil at det skal være litt mindre, sier Vedum.