Sydenkurs 2023

Bli med på årets sydenkurs. Ta et avbrekk fra den norske høsten og få litt sol og varme i høst. Bli med til Gran Canaria.

 

Dato: 18. – 24. november

Skattebetalerforeningen kan med glede presentere en nyhet som gjør Sydenkurset enda mer relevant for dere som deltar. Under årets Sydenkurs kjører vi spesialtilpassede kurs for både revisorer og for regnskapsførere. Altså blir det parallelle sesjoner for hver av yrkesgruppene. Det gjør at vi kan spisse forelesningene og dere spisse kompetansen. I løpet av uken får du 26 oppdateringstimer. I tillegg blir det som vanlig rom for å nyte sol og varme på beste Gran Canaria.

Vi skal til herlige Gloria Palace Royal Hotel & Spa (Les mer om hotellet hos Ving) på Amadores.

I løpet av uken får du hele 26 oppdateringstimer, og et hyggelig avbrekk fra hverdagen. Det legges opp til fri midt på dagen for sol, bading, sport eller hvile. I tillegg har vi selvsagt tradisjonelle poster som beachparty og festmiddag på programmet. Vi ønsker gamle og nye deltakere nok en gang velkommen til et opphold som vil gi økt kompetanse der rådgiverrollen vil være i fokus. Her vil det også bli anledning til å nyte sol og varme i kombinasjon med faglige og gode diskusjoner med gamle og nye bekjentskaper!

Undervisningsdager er f.o.m søndag 19. november t.o.m torsdag 23. november.

Meld deg på kurset ved å sende en mail til kurs@skatt.no

Har du spørsmål om kurset, kontakt oss på telefon 22 97 97 00.

 

Oppdateringstimer

Regnskapsførere:

 • 11 timer regnskapsføring
 • 9 timer skatte- og avgiftsrett
 • 5 timer finansregnskap
 • 1 timer foretaksrett

Revisorer:

 • 9 timer skatte- og avgiftsrett
 • 7  timer annet
 • 4 timer finansregnskap
 • 4 timer revisjon
 • 1 timer foretaksrett
 • 1 time verdsettelse og analyse

Advokater:
26 timer juridisk oppdatering

Foreløpig timeplan:

Kursinnhold

Det årlige skatte- og regnskapskurset

Kurset er Skattebetalingsforeningens oppdateringskurs skal sikre at du har fått med deg de viktigste endringene for 2023/2024 både innen skatt, mva, bokføring, regnskap, selskapsrett og andre nyttige områder for deg som er regnskapsfører, jobber i en økonomifunksjon eller er revisor.

 • Nyheter på merverdiavgiftsområdet herunder dommer og uttalelser
 • Bokføringsnytt 2023/24
 • Regnskapsnytt 2023/24
 • Nyheter innenfor selskapsrett
 • Øvrige nyttige og praktiske nyheter og temaer

Skattefunn og andre offentlige støtteordninger

Virksomheter kan få ulike offentlige støtteordninger og tilskudd som gir utfordringer både for virksomheten, regnskapsfører og revisor både i søknadsfasen, underveis og i sluttfasen.  Vi ser også at det har vært eksempler på misbruk av ulike ordninger og både regnskapsfører og revisor har en viktig rolle for at misbruk ikke forekommer.  Kurset tar for seg de vanligste ordningene og hvordan dette skal håndteres fra A til Å. Vi vil i kurset også komme inn på mva-kompensasjonsordningen og hva som er viktig å passe på her for regnskapsfører og revisor.

 • Generelt om de vanligste ordningene
 • Regnskapsførers rolle, herunder ansvar og risiko
 • Revisors rolle – ansvar og risiko
 • Dokumentasjon og tilrettelegging av bokføring for å dokumentere tilstrekkelig
 • Regnskapsmessig behandling
 • Skattemessig behandling herunder håndtering i skattemeldingen
 • Risiko i forhold til hvitvaskingsreglene for revisor og regnskapsfører
 • Mva-kompensasjon:
  • For hvem
  • For hva
  • Dokumentasjon
  • Regnskapsførers og revisors rolle

 

Praktisk tilnærming til hvitvaskingsregelverket

Hvitvaskingsregelverket er omfattende. I 2021 publiserte Finanstilsynet en rapport om etterlevelse av hvitvaskingsloven i regnskaps- og revisjonsforetak etter gjennomført tematilsyn. De aller fleste foretakene fikk ikke bestått. Finanstilsynet har fortsatt stort søkelys på etterlevelse av regelverket. Flere har blitt ilagt overtredelsesgebyrer. I dette kurset ser vi på hvordan rapporteringspliktige kan tilpasse seg regelverket – med en praktisk tilnærming.

 • Hvitvaskingsregelverket
 • Fokusområder hos Finanstilsynet
 • Plikter på foretaksnivå (byrå) og oppdrag (kunde)
 • Hvordan etterleve regelverket i praksis
 • Digitale hjelpemidler

 

Pensjon, pensjonssparing og skatt

Spørsmålet er ikke lenger når du skal gå av med pensjon, men når du skal begynne å ta ut pensjon!

Skal vi bistå kunden med gode råd, må vi vite hvordan hovedreglene er, og virker. Man må heldigvis i de fleste tilfeller ikke være ekspert for å gi råd om hva som kan lønne seg. Og når kunden din spør om hva som lønner seg, er som oftest svaret «Det kommer helt an på».

Lær mer om hva det kommer an på – her vil også skattemessige forhold være av betydning.

Risikovurdering og dokumentasjon i revisjon herunder «ny» ISA 315

Med ny ISA 315 med virkning fra 2022 ble revisors risikovurderinger enda viktigere og danner grunnlaget for en så måleffektiv revisjon som mulig.  Ny ISA 315 innførte også en enkelte nye begreper som fortsatt kan være litt fremmed for bransjen.  I kurset vil vi ha praktiske case/eksempler som vil danne grunnlag for gode diskusjoner underveis.

Vi tar også en par andre mindre temaer som ofte er vanskelig for revisor som gjelder revisors rapporteringer og ikke minst når bør/må revisor trekke seg fra oppdrag.

 • Risikovurdering generelt
 • Lovkrav
 • Krav og begreper i ISA 315
 • Praktisk bruk av ISA 315 for effektiv revisjon
 • Diskusjonseksempler/case
 • Revisors rapporteringer
 • Når bør/skal revisor trekke seg fra et oppdrag?

 

Kvalitetssikring, risikovurdering, roller og ansvar i regnskaps- og revisorforetak 

Ny regnskapsførerlov og GRFS trådte i kraft 01.01.2023. Regnskapsbyråene har fått frist ut 2023 til å tilpasse seg det nye regelverket. Forsvarlig kvalitetsstyring og risikovurderinger står sentralt i ny lov. Kvalitetsansvarlig har fått en sentral rolle i arbeidet med å bygge en god grunnmur i regnskapsforetaket. Alle medarbeidere har et ansvar for å trygge god kvalitet. Kurset passer derfor for alle som jobber i et regnskapsbyrå.

 • Ny regnskapsførerlov og GRFS
  • Vi ser på endringene og hvordan vi kan jobbe praktisk med faget
 • Sentrale roller i foretaket og ansvarsdeling
  • Tips til hvordan vi kan organisere oss i regnskapsforetaket
 • Forsvarlig kvalitetssikring
  • Hvordan skal vi jobbe med dette i praksis?
  • Hvordan forholde seg til ansvarsfordeling i skybaserte systemer hvor kunden fører det meste selv?
 • Risikobasert tilnærming (byrå) og oppdrag (kunde)

 

Hva er «godt nok» i forbindelse med kontroll fra Regnskap Norge/Finanstilsynet 

Med ny regnskapsførerlov og GRFS i tankene går vi gjennom hva som må være på plass for å bestå en kvalitetskontroll fra Regnskap Norge (RN) eller Finanstilsynet. Vi tar utgangspunkt årets (nytt 2023) kontrollskjema fra RN og guider deg gjennom punktene med en praktisk tilnærming. Kurset passer for alle som jobber i et regnskapsforetak.

 • Organisering og ledelse
 • Interne rutiner
 • Oppdragsavtaler
 • Taushetserklæringer
 • IKT-sikkerhet
 • Kvalitetskontroll
 • Kundens interne rutiner (kjenn din kunde)

 

Regnskapsanalyse og kommunikasjon med kunden

Mange kunder etterspør gode råd og tips fra sin regnskapsfører/revisor. Dette kurset går igjennom de viktigste nøkkeltall og andre tall man kan hente ut av regnskapet og ikke minst hva man kan bruke dette til.  Kommunikasjonen av dette er kanskje like viktig som de matematiske beregninger og dette blir også et tema på kurset.

 • Nyttige nøkkeltall og andre parametere for kunden – beregninger og presentasjon – risiko og kommunikasjon med kundene
 • Kontantstrømoppstillinger – ikke et krav for små foretak, men nyttige for kundene allikevel – utarbeidelse/krav/forståelse.
 • Generell øvrig nyttig og praktisk regnskapsanalyse

 Vi tar forbehold om eventuelle små endringer i kursprogrammet.

Meld deg på kurset ved å sende en mail til kurs@skatt.no

Har du spørsmål om kurset, kontakt oss på telefon 22 97 97 00.

Kursavgift/reise/opphold

I kursavgiften (kr 12.999,- for medlemmer og kr 14.499,- for ikke-medlemmer) inngår kurs med tilhørende pauseservering, digital kursdokumentasjon, strandparty, festmiddag, bli-kjent-treff og kursbevis. Pris for ledsager på festmiddag er kr 999,-.

Reise og opphold kommer i tillegg.

Praktisk informasjon om reise og opphold fra Ving

 

NB! Når det gjelder avbestilling av kurs, reise og opphold gjør vi oppmerksomme på at avbestilling av selve kurset må gjøres til Skattebetalerforeningen senest 14 dager før kursstart. Avbestilling av reise og opphold sendes til Ving. Se Vings avbestillingsregler.

Informasjon til oss: Om du ikke ønsker at ditt navn skal stå på deltagerlisten, si i fra til oss på post@skatt.no

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og advokater, og ellers alle som jobber med regnskap, skatt, avgift, selskapsrett, eiendom og investering.

  • Pris
  • Ordinær pris: 14 499,00 krMedlemmer: 12 999,00 kr
 • Foreleser

  • Gry Arvnes
  • Gry Arvnes er siv.øk og statsautorisert regnskapsfører. Har 25 års erfaring fra regnskapsbransjen og har jobbet 16 år som daglig leder og eier av et regnskapsforetak. Er forretningsrådgiver innen regnskapsbransjen med kvalitetssikring, etablering av gode rutiner og effektivisering av arbeidsprosesser.

  • Karine Ugland Virik
  • Karine Ugland Virik er økonom og administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Søderberg og Partners Advokater. Han har tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Gloria Palace Royal Hotel & Spa, Gran Canaria