Statssekretær: – Det er lov å mene at formuesskatten ikke er en perfekt skatt

Statssekretær Erling Grimstad omtaler selskapsskatten som konkurransedyktig og viser forståelse for dem som mener formuesskatten ikke er god.

Martin Huseby Jensen

Statssekretær Erlend Grimstad fra Senterpartiet. Foto: Celine Lyse Augdal / Finansdepartementet

– Vi er smertelig klar over at hverdagen for mange kan være krevende i en tid hvor prisene stiger. Det er derfor vi prøver å få prisstigningen ned. Samtidig har vi drastisk økt bostøtten og andre støtteordninger til de som er mest utsatt, det skriver statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet i en kommentarartikkel i VG.

I kommentaren «Hvordan går det egentlig med norsk økonomi?» tar statssekretæren for seg dyrtiden med høye priser, høye renter, skatter og lav kronekurs.

– Mange peker på utfordringer med en lav kronekurs. Noen hevder at den svake kronen skyldes endringer i skattepolitikken. Det er ikke av årsakene Norges Bank eller internasjonale analytikere fremholder.

Les også: Norge på utbytteskatt-toppen

Konkurransesterk skatt

Regjeringen har innført og økt flere skatter i perioden den har sittet. Senest ved budsjettet i fjor økte regjeringen både formuesskatten og utbytteskatten, i tillegg innførte de nytt trinn i arbeidsgiveravgiften samt grunnrente på oppdrettsnæringen. Selskapsskatten har de derimot latt stå urørt.

– Selskapsskatten ligger fast på konkurransesterke 22 prosent. Denne skatten er viktig for nivået på investeringene i landet, fordi den sammen med stabile rammevilkår påvirker investorers beslutning om å investere i Norge fremfor i utlandet. Derfor har det vært viktig for oss å holde denne skatten på et nivå som er konkurransedyktig også i et internasjonalt perspektiv, skriver Grimstad.

Les også: Slik er selskapsskatten i Europa

Samtidig har formuesskatten ført at flere formuende nordmenn har flyttet utenlands, og primært til Sveits. Denne beskatningen vil regjeringen ikke redusere.

– Et viktig inndekningsgrep for denne regjeringen i fjor høst var at de ekstraordinære inntektene til kraftselskapene burde brukes til å dekke ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. I tillegg må de som er rikest ta en noe større del av byrden gjennom formuesskattejusteringer. Det er lov å mene at formuesskatten ikke er en perfekt skatt. Men uten den ville 27 000 av de mest formuende i Norge ikke betalt noe skatt, slår Grimstad fast.