Vedum sabler ned boligskatt-forslag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avviser Skatteutvalgets boligskatt-forslag. Skattebetalerforeningen støtter ikke utvalgets forslag.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deler skattedirektørens oppfatning om at det er for få kontroller. Foto: Martin Huseby Jensen

– Det er helt uaktuelt å øke boligbeskatningen vår for vanlige folk, understreker finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Skatteutvalget har foreslått å øke boligbeskatningen og å innføre en nasjonal boligskatt. Siden forslaget ble kjent er utvalget anklaget for å ødelegge for den norske boligmodellen og at de «vil stjele boligen».

Blant andre NHO støtter forslaget om å øke boligskatten, viser deres høringssvar. Skattebetalerforeningen er ikke enig i dette og opplever det vanskelig å være enig i forslaget i praksis. I foreningens høringssvar skriver fagsjef Rolf Lothe:

«Forslaget innebærer at en må betale noen titusener i skatt per år for å eie en ordinær bolig eller fritidsbolig. Selv om den økte skatteinngangen gir rom for å redusere andre skatter, synes dette etter vårt syn likevel ikke som fornuftige regler. Slik vi ser det er det flere fordeler enn ulemper med en forholdsvis lav skatt på bolig. Det å eie sin egen bolig bidrar til sosial og økonomisk trygghet og stabilitet. Norge ligger i verdenstoppen i andelen av befolkningen som eier sin egen bolig, og det er et positivt resultat av en villet politikk. Etter vårt syn er det fornuftig at de aller fleste eier sin egen bolig, uten å måtte være avhengig av en betydelig inntektsstrøm bare for å opprettholde eierskapet.»

Her kan du lese Skattebetalerforeningens høringssvar til Skatteutvalgets funn.

Skatteutvalgets leder Ragnar Torvik påpeker at det her ikke er snakk om noen økning i skattene, men en vridning. Skatteutvalgets mandat har vært å finne ordninger som moderniserer skattesystemet innenfor dagens proveny (statens inntekter).

– Boligskatt er upopulært. Men vi må se sammenhengen mellom boligskatt og andre skatter, sier Torvik til NRK.

Les vårt dybde intervju med Torvik her. 

For finansminister Vedum og regjeringen er det uaktuelt å følge opp nettopp dette forslaget fra utvalget. Dermed blir det lagt tilbake i skuffen.

– Fordi vi vil at folk skal eie boligen sin. Og vi ønsker heller ikke å skape uro rundt beskatning av bolig. Det er en fordel at vi er et land der folk stimuleres og oppmuntres til å eie egen bolig. Det skaper mer stabilitet for den enkelte familie, sier Vedum.