Neida, feriepengene er ikke skattefrie

Mange tror at feriepengene er skattefrie, men slik er det ikke. 

Martin Huseby Jensen

Vi gleder oss til feriepengene kommer, men skattefrie er de ikke.

Så var tiden over oss igjen. Forventningene, gleden og spenningen til årets ferie. Ikke minst forventningene til feriepengeutbetalingen. Hvor mye får jeg i år, spør du deg selv kanskje. 

– Feriepengeordningen er å se på som en tvungen statlig spareordning for norske skattebetalere. Og kanskje føles det litt godt å vite at feriepengene i regnskapet fremkommer som en gjeldspost. Arbeidsgivers gjeld til deg, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen.

Dersom du er under 60 år skal feriepengene tilsvare minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du avtale som gir 5 ferieuker, har du krav på 12 prosent. Skattebetalere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent, og 14,3 prosent ved fem uker ferie.

Ta en titt på årsoppgaven fra arbeidsgiveren og se på feltet hvor det står feriepengegrunnlaget. Der finner du svaret på hvor mye du kan forvente i feriepenger. Husk at følgende ikke er med på grunnlaget: fjorårets feriepenger, utbetalinger knyttet til bilhold, kost og losji, nettoutbytte og godtgjørelse som opptjenes uavhengig av fravær på ferie og verdi av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. 

Skatt eller ikke skatt

Altså er det slik at feriepengene opptjenes gjennom året, og det er nettopp her poenget med at disse pengene på ingen måte er skattefrie. Myndighetene er kommet fram til at det skal settes av penger gjennom året for at vi skal ha litt ekstra når sommerferien begynner. Dette sørger arbeidsgiveren din for. Denne sørger også for at feriepengene beskattes ved å kreve skattekronene inn på den øvrige lønnen resten av året. Altså kunne du hatt lavere skatt på dine ordinære lønninger om feriepengeordningen ikke eksisterte. Litt sånn som «halv» skatt i desember.

– Det som nok ligger til grunn for at så mange tror at feriepenger er skattefrie, er det faktum at de i motsetning til lønn ikke er trekkpliktige når de utbetales året etter de er opptjent, sier Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen.

Men slutter du i din nåværende jobb, for eksempel i løpet av høsten, har du krav på å få utbetalt feriepengene du har opptjent til og med sluttdato. Og da er det trukket skatt direkte av disse pengene.