Skattebetalerforeningen advarer mot å åpne skattelistene for anonyme søk 

En stor andel ønsker ikke åpne skattelister.

Martin Huseby Jensen

Flertallet i Stortingets finanskomite er for å åpne skattelistene for anonyme søk. Foto: Colourbox

Ifølge et oppslag i E24 ønsker et flertall på Stortinget å åpne skattelistene for anonyme søke igjen. Det kan føre til sosialt stigma, advarer Skattebetalerforeningen. 

Forslaget om å åpne skattelistene for anonyme søk igjen, er fremmet av partiet Rødt og får støtte fra Sv, Ap og Sp. Da Skattebetalerforeningen gjennomførte en landsdekkende spørreundersøkelse om skattelistene skulle være åpne for anonyme søk, svarte 46 prosent av de spurte at de var motstandere av åpne skattelister. 

En privatsak

 – Her lytter vi mest til den halvparten som er imot fullt innsyn for alle og enhver. Rødt har tidligere argumentert for at anonyme søk i skattelistene skal kunne bidra til at flere varsler til Skatteetaten når de ser misforhold mellom inntekt og livsstil. Det er viktig at vi alle bidrar til å holde velferdssamfunnet bærekraftig, og et viktig element i dette er nettopp skatteinntektene til staten, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen og legger til:

Samtidig er opplysninger om inntekt og formue etter vårt syn privat informasjon. Dette er informasjon som alle er tvunget til å oppgi til myndighetene med det konkrete formål å betale riktig skatt. Vi har liten sans for at slik informasjon, som er gitt med dette spesifikke formålet og som mange oppfatter som privat, legges åpent ut. Vi har liten tro på at dette fører til vesentlig bedre etterlevelse.

Skattebetalerforeningen synes det er kritikkverdig at regjeringspartiene Sp og Ap støtter opp om dette forslaget. 

– Vår undersøkelse viste at det er et sosialt stigma knyttet til åpne skattelister. En skulle kanskje tro at det var de med høyest inntekt og formue som ikke liker å bli kikket i kortene, men undersøkelsen viste faktisk at motstanden mot åpne skattelister var størst blant de med lavest inntekt. 49 prosent av de spurte med lavest inntekt sa nei til åpne skattelister. Blant de med middels inntekt var resultatet det samme.

Søker på naboen

De med høy inntekt og formue havner ofte i nasjonale og lokale medier. Vi ser flere lokalaviser som legger ut oversikt over de med høyest inntekt eller formue i forskjellige årskull eller på postnummer. De bemidlede er nok godt vant med å bli ettergått. 

Da Skattebetalerforeningen gjennomførte spørreundersøkelsene lå alle skattelister åpne og søkbare på norske mediers nettsider. Spørreundersøkelsen viste videre at 3 av 5 (61 prosent) søkte på egen familie og 1 av 4 (23 prosent) søkte på naboen.