Har vi riktig adresse på deg?

Martin Huseby Jensen logo skattebetalerforeningen

Folk flytter titt og ofte. Slik er det jo. Og så er det mange som skal orienteres om den nye adressen. Folkeregisteret og Posten sørger for det meste, men ikke alt.

Den senere tid har Skattebetalerforeningen fått henvendelser fra medlemmer som ikke har sett Skattebetaleren på en stund. I noen tilfeller skyldes det at et par av fjorårets utgaver ikke kom på papir, men i andre tilfeller skyldes det rett og slett at vi ikke hadde en oppdatert adresse til vedkommende.

For å unngå slikt i fremtiden, og for at dere får nummer 1 av medlemsbladet i postkassen, foreslår vi i Skattebetalerforeningen at dere logger inn på min sideSkatt.no. Der får dere en hel del valg, deriblant min profil. Når dere går inn på dette valget kan dere endre adresse.

Takk for at dere hjelper oss i å holde kontakt.