En fremtidsfullmakt gir deg og familien trygghet

Skattebetalerforeningens advokater hjelper deg med å få på plass en fremtidsfullmakt. Det gir familien trygghet om noe skulle skje.

skattebetalerforeningen

Ved å opprette en fremtidsfullmakt får du mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta økonomien din, samt dine personlige interesser om du i fremtiden skulle bli ute av stand til å gjøre det selv. 

Vanligvis er fremtidsfullmakt forbundet med alderdommen, men sykdom og skader kan ramme i alle aldre. Dette kan sette deg ute av stand til å ta hånd om dine egne interesser. Derfor kan det være fornuftig å tenke gjennom hva du ønsker skal skje om en slik situasjon skulle oppstå. 

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt – ta kontakt

Fremtidsfullmakt er et «privat alternativ» til vergemål, og som gir større personlig frihet enn det offentlige alternativet. Ved å etablere en fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal få styre økonomien din. For eksempel å få fullmakt til å leie ut, selge eiendeler og å dele ut gaver til barn og barnebarn. Uten at samtykke må hentes inn fra statsforvalter eller gjennom oppnevnelse av verge. 

Med en fremtidsfullmakt kan du:

  • Bestemme hvem som skal følge opp driften dersom du blir ute av stand til det selv. 
  • Utnevne en person du stoler på, ikke en det offentlige utpeker. 
  • Hindre misbruk, konflikter og krangler om hva som skal skje med verdiene dine.

Uten fremtidsfullmakt risikerer du at:

  • Formuen din vil kunne bli låst. 
  • Det offentlige tar over ansvaret for midlene dine. 
  • At egenbetaling på sykehjem kan bli høyere om midlene er låst.

Skattebetalerforeningen har utarbeidet fem spørsmål om fremtidsfullmakt du må tenke gjennom. 

Skattebetalerforeningens advokatkontor hjelper deg med å få på plass en fremtidsfullmakt.