Grepet ble innført i juni 2020 og ble først vedtatt å gjelde ut 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021. Nå utvides altså ordningen for dem som trenger det.

– Ordningen legger til rette for at bedrifter og næringsdrivende raskt og enkelt kan få utsatt innbetalingsfrist. Det reduserer risikoen for at de som er rammet økonomisk av pandemien kommer i likviditetsutfordringer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Om ordningen

Kravene som gis utsettelse etter den midlertidige ordningen, vil få en etterfølgende avdragsordning i seks måneder regnet fra 30. juli 2021. 

Ordningen åpner for en forenklet søknadsbehandling med mindre strenge vilkår enn etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. Etter ordningen kan det gis utsettelse for de fleste skatte- og avgiftskrav, og for krav som innkreves etter lov om Statens innkrevings­sentral. Det beregnes forsinkelsesrente på 8 pst. i utsettelses­perioden.