– Å ha en regnskapsfører er svært fornuftig for virksomheter og det er veldig fornuftig i dagens situasjon at staten oppfordrer til å bruke regnskapsfører. For det første vil det å investere i en regnskapsfører frigjøre bedriftseiers kapasitet og da kan alle med gode ideer fortsette å fokusere på å videreutvikle egne bedrifter. For det andre er det å ha en regnskapsfører et kvalitetstegn – og det vil være med på å redusere risikoen for svindel og feilutbetalinger, sier Hegdahl.

Han synes ordningen er et stort og velfortjent klapp på skulderen til regnskapsførerbransjen.

– Vi har i løpet av de siste månedene, blant annet på grunn av våre innspill, sett at regnskapsfører i flere sammenhenger har blitt likestilt med revisor når staten skal kompensere næringslivet. Jeg synes det sier noe om at bransjen nå får den anerkjennelsen den skal ha. At Regnskap Norge og Revisorforeningen nå også har fått på plass en ordning der staten dekker det meste av kostnadene ved å søke om kompensasjon er imponerende. Her har bransjeorganisasjonene gjort en god jobb. Det er bare å gratulere, fortsetter Hegdahl.

Penger kommer først neste år

Pengene som skal utbetales kommer tidligst i januar – selv om mange bedrifter allerede nå sliter.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Jeg anbefaler bedriftene å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Mer informasjon om hvilke forberedelser og nødvendig dokumentasjon bedriftene bør ha klart før jul, vil komme på kompensasjonsordningen.no  fortløpende i begynnelsen av desember.

Nye tiltak

For å gjøre situasjonen enklere for bedriftene i mellomtiden har regjeringen:

– Lånegarantiordningen betyr at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor akutt likviditetskrise. Så langt i år er det gitt garantier til over 3700 bedrifter, flesteparten av dem småbedrifter, og til en verdi av nesten 11 milliarder kroner. Men regjeringen har satt av 50 milliarder kroner til dette, så vi har fortsatt mye å gå på, sier Nybø.

Forhindre misbruk

Brønnøysundregistrene jobber nå for fullt med å få på plass kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall.

– Ordningen skal kontrollere søknadene før pengene blir utbetalt, og det er revisorene og regnskapsførerne som kvalitetssikrer søknadene. Dette gjør vi for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll, sier Nybø.

Hun viser til at Skatteetatens kompensasjonsordning fra april i år ble satt opp på svært kort tid, og var kun ment for å vare noen få måneder. Den nye ordningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene vil bli presentert på kompensasjonsordningen.no og ligne mye på den gamle, og bedrifter, revisorer og regnskapsfører vil kjenne seg igjen. Forskriften vil i stor grad være lik den gamle, men med noen justeringer.

– Nå gjør vi et grundigere stykke arbeid, slik at vi kan bruke ordningen på nytt dersom det blir nødvendig, sier næringsministeren.

Digitalisert ordning

Regjeringen har siden august arbeidet med en ny løsning for kompensasjonsordningen.

– Vi har lært fra arbeidet med den forrige løsningen, og tar med oss dette videre. Nå jobbes det på spreng for å få på plass en robust og digitalisert løsning. Vi ønsker en høy grad av automatikk i saksbehandlingen, slik at støtte kan utbetales så snart som mulig og slik at systemet kan håndtere et stort antall søkere på en trygg og effektiv måte, sier Nybø.