Skatteoppgjøret forsinket – men er klart nå

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

På grunn av utsettelse av frister for å levere skattemelding for næringsdrivende ble også skatteoppgjøret forskjøvet. Men nå skal endelig alle ha mottatt skatteoppgjøret. 

– Siste pulje ville til vanlig ha vært 22. oktober, men pga. utsatt frist for næringsdrivende ble den 26. november, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør brukerdialog i Skatteetaten.

Her finner du skatteoppgjøret ditt: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skatteoppgjor/se-skatteoppgjoret-ditt/

Utsettelsen av oppgjøret skyldes i all hovedsak utsatt leveringsfrist for skattemeldingen for næringsdrivende – som ble utsatt fra 31. mai til 31. august, opplyser Gjengedal.

Penger til gode?

Har du penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ifølge Skatteetaten kan det ta opp til 3 uker, men i praksis har det vist seg at mange får pengene på konto samme dag som oppgjøret er klart.

I skattemeldingen du mottok i mars/april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Restskatt?

Hvis du har fått restskatt, så må denne betales – selv om du klager. Fristen for å betale avhenger av beløpet du skal betale. Dersom restskatten var på mindre enn 1.000 kroner, er fristen tre uker fra skatteoppgjøret.

Det vil si at hvis du fikk oppgjøret 26. november, så er betalingsfristen for restskatten 17. desember.

Dersom du hadde en restskatt på mer enn 1.000 kroner skal denne deles i to like deler. Den første halvparten skal betales innen tre uker, den andre innen åtte uker. Det vil si at dersom du fikk oppgjøret 26. november er fristene du må forholde deg til 17. desember og 21. januar.

Trenger du betalingsutsettelse? Les mer her: https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/

Klagefrist i 2021

Og utsettelsen vil også forskyve klagefrister.

– For skattepliktige i siste pulje vil ev. klagefrist først begynne å løpe på et senere tidspunkt enn tidligere år, jf. skatteforvaltningsloven § 5-5. Ut over det skal ikke det utsatte skatteoppgjøret ha noen konsekvenser for klagebehandlingen.

I de fleste tilfeller kan du selv endre skattemeldingen din for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert.

Du kan klage hvis du har mottatt et vedtak fra Skatteetaten om at skattemeldingen din er endret. Klagefristen er 6 uker etter at du mottok vedtaket. Hvis du mottok oppgjøret 26. november vil altså klagefristen være 7. januar.