Møt ordføreren som kuttet formues­skatten

Stig Flesland

Bø i Vesterålen dukket plutselig opp på alles lepper da Bjørn Dæhlie meldte at han ville flytte dit – fordi formuesskatten er lavere der enn i resten av Norge. Vi har snakket med ordføreren, Sture Pedersen, som forklarer hva de har gjort og hvilke reaksjoner de har fått.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra 1. januar 2021 skjer det som gjør har gjort Bø i Vesterålen til en «snakkis». Kommunen, ligger i Nordland, regnes som en del av Vesterålen og grenser mot havet. Men til tross for idylliske omgivelser har innbyggertallet falt jevnt og trutt – og nå bor det rundt 2.500 personer i kommunen.

Tilrettelegge for næringslivet

Og det er dette som har fått ordfører Sture Pedersen fra Høyre til å gå til et drastisk skritt. Som antageligvis den første kommunen i Norge har Bø valgt å kutte kommunens andel av formuesskatten.

– Bakgrunnen for at vi tar dette grepet er at det offentlige har forlatt denne kommunen for lenge siden. Vi har sett at pilene peker nedover. Grovt sett kan vi si at næringslivet er borte og det eneste som er igjen er kommunen og dens ansatte. Da er det vår plikt å ta grep, sier Sture Pedersen (H), ordfører i Bø i Vesterålen, til Skattebetaleren.

– Vi har prøvd å legge til rette for privat næringsliv på andre måter, men har sett at det ikke har gitt den effekten vi trenger. Derfor måtte vi gå til dette grepet. Og jeg er veldig fornøyd med at mer eller mindre alle står bak dette her i kommunen.

Støtte fra nesten alle

Bø i Vesterålen er en kommune som har rent Høyre-flertall. I kommunestyret har partiet 11 av 19 representanter. Men da denne saken var oppe på sakskartet, var flertallet større.

– Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet støttet dette grepet, og det eneste partiet som gikk imot var SV. Det er veldig viktig for meg at så mange står bak et sånt vedtak, sier Pedersen til Skattebetaleren.

Han fremhever også at dette ikke er gjort for å være opportunistisk eller for å markere et poeng i skattepolitikken.

– Dette er ikke skattepolitikk, slik mange ser ut til å tro, sier Høyre-ordføreren.

– Dette er distriktspolitikk. Hvis ikke vi, og andre distriktskommuner, tar grep, så vil dette bare fortsette å gå nedover. Vi som kommune er avhengige av at folk vil bo i kommunen vår og vi må som et minimum stabilisere folketallet og aller helst bør vi øke folketallet i kommunen.

– Jeg kjenner til mange kommuner som har tatt ulike former grep for å snu fraflytting, blant annet ved å gi bort gratis tomter og satse målrettet mot utflyttere som har studert – for å nevne noe. Men det er første gang jeg ser noen ta et slikt skattegrep for å hindre fraflytting. Kjenner du til noen kommuner som har gjort et slikt grep?

– Vi er nok først ut, sier Pedersen.

– Men jeg tror ikke vi blir den eneste kommunen som kommer til å ta et slikt grep. Mange i distrikts-Norge sitter nok og vurderer hva de skal gjøre for å snu utviklingen. Hvis vi ikke hadde tatt grep, så hadde fremtiden vært flere budsjettkutt og fortsatt fraflytting.

Krever noe tilbake

Kuttet i formuesskatten er ikke gjeldende før 1. januar 2021, dermed vet Bø i Vesterålen fortsatt ikke hvordan effekten av grepet blir.

– Jeg har gitt oss selv to år til å vise resultater av dette kuttet og ringvirkningene. For det er alt det andre rundt kuttet som er viktig for oss. Dette er et grep for å nå det private næringslivet, og vi har en veldig tydelig forventning om at alle som flytter til kommunen investerer mer i kommunen enn det beløpet de sparer i formuesskatt. Og så langt er inntrykket at det kommer til å bli tilfellet. Vi ønsker ikke innflyttere som bare flytter til kommunen for å spare skatt.

Grepet har skapt stor oppmerksomhet blant både potensielle innflyttere, ikke minst de ressurssterke, og blant media. Pedersen har blitt intervjuet av flere medier, og da vi snakker med ham er det like før Lørdagsrevyen skal sende et langt innslag.

– Jeg har aldri før sett så mye optimisme i kommunen som jeg ser nå. Det er mange som kontakter oss, og da er det ikke bare for å flytte, men også for å vurdere å investere i kommunen, forteller ordføreren.

Han fnyser også av enkelte av spørsmålene han får.

– Jeg har fått spørsmål om jeg ikke har dårlig samvittighet. De som flytter til oss er jo mennesker som da ikke legger igjen skattepenger andre steder. Da mener jeg at man ikke ser på helhetsbildet. De som flytter hit møter en klar forventning om å investere, og da legges det igjen penger i moms, penger i arbeidsgiveravgift med mer. De investerer store summer, og totalen her kommer til å bli positiv.

– En dugnad

Innflytterne til Bø kommune blir også møtt med eiendomsskatt når de flytter inn. Kommunen har en sats på 4 promille, men har jobbet med å være forsiktige i verdsettelsen, forteller ordføreren.

– Jeg er veldig glad for at du spør om nettopp dette. Vi ser på hva vi kan gjøre med eiendomsskatten, men vi har sett oss nødt til å ha den. Den er jo også en del av det totale bildet. Og den ligger der fortsatt nå når folk flytter til kommunen.

– Har du en hilsen til alle som nå vurderer å flytte?

– Jeg vil gjerne si at alle er velkomne. Dette er en dugnad, et nybrottsarbeid for distriktspolitikk. Men alle skal ha med seg at vi forventer at de som flytter hit engasjerer seg og investerer.