Statsbudsjettet: Enighet – dette er skatteendringene

Stig Flesland

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

 

Regjeringen og Frp kom omsider til budsjettenighet tirsdag 1. desember. Enigheten innebærer noen kraftige påplusninger i budsjettet, blant annet fordi Frp har fått gjennomslag for en egen «grensehandelspakke». 

Fremskrittspartiet virker å ha fått flere gjennomslag som både er viktige for partiet, er prinsippsaker og som betyr en del målt i kroner.

Oversikt over tiltak

 • Videreføring av lav mva-sats ut første halvår 2021
 • Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på fysiske driftsmidler utsettes til 1. oktober 2021.
 • Videreføre mva-unntak for akupunktører ut første halvår 2021. Samtidig varsles det at osteopater og naprapater skal få offentlig autorisasjon og dermed regnes som helsepersonell. Det innebærer at yrkesgruppene slipper mva.
 • Utsette innføring av CO2-avgift på naturgass til LPG til Juli 2021.
 • Ikke øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
 • Ikke øke formuesskatten på boliger verdt mer enn 15 millioner.
 • Ikke oppjustere formuesverdien på fritidsboliger.

Grensehandelpakken

 • Redusere avgift på alkohol med 10%, gjelder øl og vin.
 • Redusert avgift på snus med 25%.
 • Redusere avgift på alkoholfrie drikkevarer med 50%
 • Avvikle avgiften på sjokolade og sukkervarer.

Differensiert tvangsmulkt

I tillegg til de konkrete budsjettpunktene har partiene også blitt enige om såkalte «verbaler», altså hva som skal behandles videre og hvilke saker som skal jobbes med.

Et svært interessant punkt der er at regjeringen skal utarbeide forslag til en ordning med differensiert tvangsmulkt. Det er ikke satt noen frist for dette.

I tillegg skal regjeringen vurdere endringer i merverdiavgiftsregelverket for entrepriser slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og innbetale merverdiavgift av omtvistede krav før tvisten er endelig avklart.