Alternativ behandling blir dyrere

Stig Flesland

I statsbudsjettet vil regjeringen fjerne unntaket for moms for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Dermed blir slike tjenester dyrere fra nyttår, ettersom det nå må legges på moms med 25 prosent. 

Dette er et forslag som var på høring sommeren 2020.

Innfører moms

I dag betales det ikke merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og enkelte kosmetiske behandlinger. Helsetjenester er unntatt merverdiavgift fordi det for slike tjenester i liten grad betales markedspris.

Denne begrunnelsen gjelder ikke for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, som betales fullt ut av brukerne selv.

– På lik linje med andre varer og tjenester i samfunnet bør det være merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Gode nyheter for enkelte grupper

Imidlertid skal det gjøres en fornyet vurdering av hvem som skal kunne autoriseres.  Behandlinger som blir utført av autorisert helsepersonell innenfor sitt fagområde omfattes av unntaket fra merverdiavgift for helsetjenester.

Dermed foreslås det at osteopater og naprapater fortsatt kan slippe moms på behandlingen disse gruppene utfører – inntil regjeringen har tatt stilling til om disse skal autoriseres som helsepersonell.