Moms: 350-kronersgrensen forsvinner

Stig Flesland

Fra 1. april ble 350-kronersgrensen ved handel fra utlandet fjernet. Hva betyr det for deg?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Snart må du betale avgifter fra første krone når du kjøper varer fra en utenlandsk nettbutikk.

350-kronersgrensen blir fjernet i to omganger i år:

  • Fra 1. januar 2020: Grensen fjernes for all mat og drikke, restriksjonsbelagte varer som truede dyrearter, enkelte kjemikalier og medisiner, og særavgiftspliktige varer, for eksempel motorolje.
  • Fra 1. april 2020: Det legges opp til å fjerne grensen for resterende varer, blant annet klær, sko og elektronikk. For slike varer innføres det samtidig en forenklet ordning for å betale merverdiavgift.

Mat og drikke

Fra 1. januar 2020 ble 350-kronersgrensen for næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter fjernet.

Dersom du bestiller slike varer fra utlandet som kommer til Norge fra og med 1. januar 2020, skal varen fortolles og det skal beregnes merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll fra første krone. Det gjelder selv om varen bestilles før 1. januar 2020. I praksis håndteres fortollingen av transportøren, for eksempel Posten, som tar et gebyr for avgifts- og tollhåndteringen. Gebyret er betaling til transportøren, ikke til staten.

Næringsmidler er all mat og drikke. Det inkluderer blant annet sjokolade, godterier, brus, kosttilskudd, krydder, kaffe og te. Restriksjonsbelagte varer er for eksempel truede dyrearter, enkelte kjemikalier og medisiner. Særavgiftspliktige varer er for eksempel motorolje.

Det er også særavgifter på en del næringsmidler, for eksempel sjokolade og brus. I tillegg er det særavgifter på alkohol og tobakk, men for slike varer betales det allerede avgifter og toll fra første krone.

Andre varer

For andre varer enn næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter, fjernes 350-kronersgrensen fra 1. april 2020. Dette gjelder for eksempel klær, sko, elektronikk og skjønnhetsprodukter.

Det er nettbutikken som blir ansvarlig for å oppkreve merverdiavgiften for slike varer med verdi opp til 3 000 kroner. Nettbutikken må oppkreve merverdiavgift fra forbrukeren ved selve salget i nettbutikken, på samme måte som en norsk butikk må oppkreve merverdiavgift ved sitt salg. Det betyr at du som forbruker får oppgitt pris inkludert merverdiavgift før du betaler i nettbutikken

Utenlandske nettbutikker kan velge en forenklet ordning for å beregne og betale merverdiavgift. Ordningen legger til rette for effektiv import av varer med lave gebyrer for forbrukeren.

Varer som i dag er fritatt for merverdiavgift, for eksempel bøker, vil fremdeles være fritatt for merverdiavgift.

Dette betyr endringen for næringsdrivende

For norske nettbutikker med merverdiavgiftspliktig omsetning av varer i Norge, skjer det ingen endring. Slike butikker skal beregne og betale merverdiavgift ved salg av varer til både forbrukere og næringsdrivende i Norge.

Utenlandske nettbutikker får imidlertid en nokså forskjellig hverdag.

Utenlandske nettbutikker som tilbyr andre varer enn næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter, må registrere seg for merverdiavgift og oppkreve merverdiavgift ved salg av slike varer til forbrukere i Norge. Plikten gjelder ved salg av varer med verdi under 3 000 kroner. Dette utgjør en endring fra dagens prosedyrer ved innførsel, der det gjennomgående er forbrukeren som er ansvarlig for å betale merverdiavgiften.

Plikten til å registrere seg og beregne og betale merverdiavgift påhviler «tilbyderen» av varen, altså den utenlandske nettbutikken. Der selgeren selger sine varer gjennom egen nettbutikk, app-butikk, portal e.l., skal selgeren registrere seg. Der selgeren derimot selger sine varer via en formidler, typisk en e-handelsplattform, skal formidleren registreres.

Utenlandske tilbydere kan velge å registrere seg i en forenklet ordning (VOEC – VAT On E-Commerce). Det vil bli fastsatt retningslinjer på engelsk for utenlandske tilbydere.

Ved salg av varer med verdi over 3 000 kroner skal tilbyderen ikke registrere seg for merverdiavgift. Ved salg av slike varer skal det beregnes og betales avgifter og toll ved importen, slik som før.