Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. Etter forslag fra regjeringen har Stortinget fremskyndet behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

Finanskomiteens innstilling ble førstegangsbehandlet i Stortinget 3. juni og ble da enstemmig vedtatt. Saken skal behandles for annen og siste gang mandag 8. juni.

Ikke akkurat gratis

Ved betalingsutsettelser vil det påløpe forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent. Sammen med forslaget til forenklet ordning for betalingsutsettelse, legges det opp til å sette ned forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.