Statsbudsjettet: Denne gruppen får ikke skattefradrag i BSU

Stig Flesland

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 at BSU (Boligsparing for ungdom) kun blir en ordning for de som ikke eier bolig.

– Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet. Likevel ser vi at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Nå målretter vi ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Får ikke skattefradrag

De som allerede eier bolig, skal altså ikke lenger få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger du boligen uten å kjøpe en ny, vil du kunne spare med fradrag igjen.

Regjeringen foreslår også å øke det maksimale beløpet du kan spare hvert år – fra 25.000 kroner til 27.500 kroner.

– Høyere årlig sparebeløp vil gjøre det lettere å utnytte rammen for samlet sparing før man kjøper bolig, påpeker finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kan la kontoen stå

Personer som ikke får skattefradrag etter de nye reglene, kan likevel velge både å la kontoen stå urørt og fortsette å spare i den, dersom banken tilbyr det. Ofte har BSU en gunstig rente som gjør det attraktivt å beholde kontoen selv uten skattefradrag.

Skattefradrag for BSU gis til og med det året man fyller 33 år. Pengene på BSU-konto kan brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale boliggjeld. Fra 2021 vil man kunne spare inntil 27 500 kroner per år og inntil 300 000 kroner (pluss renter) totalt.

Siden 2013 er grensene økt fra 20 000 kroner per år og 150 000 kroner totalt. Dersom man sparer det maksimale beløpet i 2021, vil man få 5 500 kroner i skattefradrag.