Arbeidsgiver kan gi deg mer skattefritt

Stig Flesland

Finansminister Jan Tore Sanner (H) varsler at regjeringen vil øke den årlige skattefrie beløpsgrensen for gaver – fra 2.000 til 5.000 kroner per år. 

I tillegg skrives det at reglene skal praktiseres mer liberalt og det skal bli enklere og mindre tidkrevende for arbeidsgiver å rapportere.

– Det blir lettere for arbeidsgivere å tilby de ansatte fordeler uten omfattende rapportering. Ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Endringene vi foreslår er klart forenklende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Øker samlet grense for skattefrihet

Når gavegrensen økes, reduseres også de administrative byrdene for arbeidsgivere som ønsker å gi slike ytelser. Ved å kombinere gavegrensen med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, kan arbeidstaker i virksomheter som omsetter varer og tjenester, motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

Regjeringen foreslår også at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.

Videre vil det bli gjort endringer i Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser. Blant annet skal det legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

– Klare regler for rapportering, verdsetting og rammer for skattefriheten gir forutsigbarhet for arbeidsgiver. Endringene i veiledningen vil bidra til at det blir enklere og mindre tidkrevende for arbeidsgiver å følge reglene, sier finansministeren.

Bagatellmessige gaver forenkles

Ved endringen i veiledningen til regelverket omtalt under punkt 3.3.4, vil det praksisbaserte skattefritaket for oppmerksomhetsgaver av mindre verdi fra arbeidsgiver og tredjeparter bli justert i liberaliserende retning.

I tillegg skrives det at Skatteetaten skal få i oppdrag å se nærmere på veiledningen som gis til næringslivet.

– Hensikten er at en slik gjennomgang også skal bidra til forenklinger for næringslivet. Et område hvor næringslivet kan ha behov for mer veiledning, er verdsetting av ytelser av uklar eller varierende verdi, og ytelser som ikke tilbys på sluttbrukermarkedet.