Trenger du betalingsutsettelse på skattekrav?

Stig Flesland

I revidert nasjonalbudsjett er det åpnet for at næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dette er det mulig å søke om fra og med 10. juni, og betalingsutsettelsen kan bare gis ut året – altså til 31. desember 2020.

Slik søker du

Skatteetaten har lagt ut et forenklet skjema som kan brukes for å søke om utsettelse.

Les: Her finner du skjemaet (ekstern lenke)

Les: Betalingsutsettelse (Skatteetaten)

Hvis du får innvilget betalingsutsettelse vil ikke kravet bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan imidlertid selv velge å innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Betalingsutsettelsen innebærer at Skatteetaten kan gjennomføre motregning, altså redusere eventuelle utbetalinger, i løpet av perioden du eller bedriften har fått betalingsutsettelse. I tillegg er det verdt å merke seg at forsinkelsesrenten løper i den tiden du har fått betalingsutsettelse. Denne renten er satt til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Vilkår for utsettelse

Vilkår

Det er et hovedvilkår at du eller virksomheten er midlertidig ute av stand til å innfri dine krav som følge av koronasituasjonen.

I tillegg gjelder følgende vilkår:

For næringsdrivende og selskaper

  • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
  • at alle pliktige oppgaver er levert
  • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

For privatpersoner

  • at det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
  • reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

For enkeltpersonforetak

  • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
  • avsluttet enkeltpersonforetaket blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
  • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner