Skatteetaten utsetter SAF-T- frist

Stig Flesland Kurs i Oslo: Moms og bokføring

Innføringen av SAF-T kan utsettes på grunn av korona. Det skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Opprinnelig hadde Skatteetaten satt fristen 10. april for når bokføringspliktige virksomheter skulle være klare til å produsere SAF-T regnskapsfil.

– For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll, 10. april 2020. Mange virksomheter har jobbet mot denne fristen, men som følge av koronapandemien har det oppstått umiddelbare kapasitetsproblemer hos både bokføringspliktige og deres systemleverandører, som følge av karantener, permitteringer, mv, heter det i uttalelsen.

Skattedirektoratet skriver også at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom man blir forsinket grunnet koronapandemien.

– Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Det forutsettes at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.

Les hele uttalelsen hos SKD