Revidert budsjett: Åpner for at arbeidsledige og permitterte kan utsette skatteregning

Stig Flesland

Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

 

I revidert foreslår regjeringen at det skal bli enklere å få betalingsutsettelse og det skal kombineres med lavere forsinkelsesrente på 6 prosent.

Dette blir gjort fordi man nå ser at mange mister jobben, blir permittert og selskaper sliter også.

For personlige skattytere vil det bli stilt krav om en betydelig reduksjon av inntekten, som for eksempel kan inntre ved permittering eller arbeidsledighet. For næringsdrivende og selskaper vil det bli stilt krav om at selskapene ikke har restanser med opprinnelig forfall før 29. februar 2020. Det vil også være et krav at pliktige oppgaver er levert og vil bli levert fremover.

Regjeringen varsler at nærmere avgrensninger kommer i egne retningslinjer.

Det blir også lagt til grunn at ordningen vil gjelde for de fleste skatte- og avgiftskrav, men likevel med noen unntak. Det gjelder:

  • Forskuddstrekk.
  • Erstatningskrav og andre krav som skyldneren kan klandres for.
  • Omregistreringsavgift og engangsavgift for ikke-registrerte virksomheter.