– Dette handler ikke om fristutsettelse – det handler om verdien av jobben dere gjør!

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. (Foto: Bo Mathisen)

 

Torsdag 16. april kom nyheten om at fristene for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende blir utsatt med 3 måneder. Det føyer seg inn i listen over tiltak som er gjort for å lette på forpliktelsene til næringslivet etter at «alt» har blitt stengt ned av myndighetene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skattebetalerforeningen har tatt flere initiativ til å lette på forpliktelsene – både gjennom brev til Skattedirektoratet og til Finansdepartementet. Likevel er det ikke selve utsettelsen som er viktig, mener Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Anerkjennelse

– Slik jeg ser det handler ikke dette bare om at fristene blir utvidet for de næringsdrivende, det handler ikke minst om at myndighetene ser verdien av det viktige arbeidet regnskapsførere gjør, sier Hegdahl, og fortsetter:

– Regnskapsførerne er næringslivets viktigste hjelpere og bidrar til at næringslivet betaler korrekt merverdiavgift og skatt. Nå anerkjenner myndighetene jobben de gjør ved å lempe på frister, og på den måten gi regnskapsførerne rom til å bistå kundene med å søke om tiltakspakker, orientere seg om permitteringsregler, samt iverksette ulike grep for å møte en annen økonomisk hverdag.

Våre brev til myndighetene

Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, har sendt brev til skattedirektør Hans Christian Holte og finansminister Jan Tore Sanner med konkrete og konstruktive forslag til hvordan koronakrisen burde angripes.

Les brevene her:
Innspill til tiltakspakken om utsatt frist for levering av årsoppgjøret
Anmodning om redusert bruk av sanksjoner i forbindelse med forsinket skattemelding

– Det Finansdepartementet nå har gjort, er å indirekte sende en hilsen til hele regnskapsbransjen og si: «Dere gjør en viktig jobb for myndighetene og næringslivet. Takk skal dere ha!», sier Per-Ole Hegdahl.