Moms: Derfor kuttes ikke momsen før 20. mars

Stig Flesland

Fredag foreslo regjeringen å redusere momsen (lav sats) fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars til 31. oktober 2020.

Les også at forslaget sannsynligvis ikke går gjennom: Momskutt: Finanskomiteen vil ha en ny vurdering

Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Gikk bort fra opprinnelig plan

Det opprinnelige forslaget var imidlertid at momsen skulle fjernes allerede fra 1. januar. Det er imidlertid gode grunner til at det ikke skjedde, ifølge Skattebetalerforeningens avgiftsrådgiver, Hilde Alvsåker.

– For det første har det vært en viss uklarhet rundt hvorvidt Norge kan sette ned satsen. Slike tiltak må ofte klareres for å være trygge på at de ikke blir betraktet som ulovlig statsstøtte som er i strid med EØS-avtalen. I tillegg var det en rekke praktiske spørsmål rundt det å sette ned momsen fra og med 1. januar. Det viktigste var hvorvidt selger skulle kreditere kundene eller ikke. Hvis de skulle det, ville ikke tiltaket hjelpe selgerne. Hvis selger ikke må endre tidligere faktura, men kan beholde differansen mellom 12 % og 8 %, så er det i strid med mva-systemet, sier Alvsåker.

Utsettelse av frister 

Dette er listen over tiltak som ble presentert fredag:

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.