Hvordan håndteres korona-krisen? Her er oversikten du trenger!

Stig Flesland

NAV

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Samleside fra NAV om korona

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Spørsmål og svar om selvstendig næringsdrivende og deres rettigheter hos NAV

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1

Spørsmål og svar for privatpersoner hvordan de skal forholde seg til situasjonen

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

Spørsmål og svar for bedrifter og hvordan de skal forholde seg til situasjonen

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

Skatteetaten

Oversikt over skattemessige konsekvenser, som for eksempel utsettelse av frister

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Momsuttalelse om kassasystemer ved utkjøring av matvarer

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/utkjoring-av-matvarer-mv.—bruk-av-kassasystemet-til-a-registrere-salg/

ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere

https://www.skatteetaten.no/tjenestetilbud/

Regjeringen/Finansdepartementet

Regjeringens samleside om koronaviruset

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Helsemessig

Helse Norge – offisiell side/kanal om hvordan du skal forholde deg

https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet – offisiell side med nyheter og råd

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Arbeidstilsynet

Hva skal arbeidsgivere gjøre? Hvilke tiltak skal gjøres i arbeidslivet?

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Finanstilsynet

Finanstilsynets samleside med oversikt over tilsynets oppfølging

https://www.finanstilsynet.no/tema/koronaviruset-informasjon-om-finanstilsynets-oppfolging/

Øvrige

Er sparepengene mine trygge?

https://www.bankenessikringsfond.no/faq/

Trygt hjemmekontor?

https://nettvett.no/korona