Skatteetaten med prinsipputtalelse: Slik skal utkjøring av matvarer registreres

Stig Flesland

Skatteetaten har kommet med en prinsipputtalelse om hvordan salg skal registreres når matvarer kjøres hjem til private som sitter i karantene, er isolert eller lignende.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Les hele uttalelsen hos Skatteetaten

Bakgrunnen for uttalelsen er at Skattedirektoratet har fått spørsmål fra en matvarekjede om salg til personer som får varer levert på døren, kan registrere som kontantsalg på kassasystemet i tilfeller der varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden.

Problemstillingen er ytterligere aktualisert som følge av koronapandemien og behovet for utkjøring av varer for eksempel til personer i karantene/isolasjon.

– Det er i saken opplyst at kundene skal betale ved bruk av Vipps på leveringstidspunktet og at kjeden ikke tidligere har brukt Vipps som betalingsmetode. Det er videre opplyst at kjeden vil opprette en slik løsning pr. brukersted. Kassasystemet er pr. i dag heller ikke tilrettelagt for at Vipps kan registreres som betalingsmiddel på kassasystemet. Kjeden vil kunne tilrettelegge for dette på sikt, men spør om de i mellomtiden kan registrere salget ved bruk av «kredittsalgsmodulen» på kassasystemet, skrives det.

SKD svarer at de legger «til grunn at den midlertidige løsningen som er skissert med registrering av kontantsalget ved bruk av «kredittsalgsmodulen» e.l., er en akseptabel løsning.»

Samtidig presiseres det at det «er viktig at kontantsalget, inkludert betalingene som skjer ved bruk av Vipps, avstemmes. Dette kan f.eks. gjøres ved at virksomhetene oppbevarer en kopikvittering av det salget som skal betales med Vipps. Disse, sammen med oversikt over Vippsbetalinger, kan brukes til avstemming av salget ved dagsoppgjøret.»