Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk i 2019

Stig Flesland

Tidligere la skatteetaten siste skatteoppgjør til grunn når skattetrekket for det kommende året skulle beregnes.

Skattekortet for 2018 var for eksempel fastsatt på bakgrunn av inntektsopplysningene fra 2016. I år har skatteetaten endret dette. De bruker nå nyere opplysninger fra a-meldingen som arbeidsgiveren og/eller pensjonsutbetaler rapporterer hver måned.

«Oppsiktsvekkende»

Stipulert lønn i skattekortet for 2019 tar utgangspunkt i lønnen du har i enten opplysninger som arbeidsgiver har rapportert for oktober 2018, eller opplysninger fra januar til oktober 2018. Det alternativet som gir høyest inntekt av disse to alternativene legges til grunn.

Dette viser opplysninger Skattebetalerforeningen har innhentet.

– Det er positivt at skatteetaten nå ønsker å legge ferskere tall til grunn for skattekortet. Imidlertid er selve metoden ganske oppsiktsvekkende, sier Per-Ole Hegdahl. Han påpeker at tilfeldige inntekter som bonusutbetalinger kan medføre at du får helt feil skattetrekk:

– Hvis oktoberlønnen din er høyere enn normalt, på grunn av bonus, honorarer, bi-inntekter eller andre skattepliktige ytelser, så vil grunnlaget for beregningen av inntekt som er bestemmende for neste år også bli for høyt.

Trenger du hjelp i skattespørsmål? Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale – vi kan skatt!

All grunn til å sjekke!

Dersom du har tabellkort vil ikke dette nødvendigvis bety så mye. Dersom du har prosentkort vil du kunne oppleve at skattetrekket blir langt høyere enn det trenger å være neste år.

Du kan se hva som er rapportert om deg i a-meldingen i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold.

–Nå er det for de langt fleste bedre at inntekten settes for høyt og at man får igjen på skatten, fremfor at skattekortet medfører et for lavt trekk som ender med baksmell. Uansett gir den nye beregningsmåten all grunn til å sjekke skattekortet ekstra nøye for inntektsåret 2019, sier Per-Ole Hegdahl.