Hvem bør sjekke skattekortet ekstra nøye?

Stig Flesland

I dagene framover sender Skatteetaten ut informasjon om skattekortet for 2016 til over 3,8 millioner lønnstakere og pensjonister.

Selve skattekortet slipper du å levere til arbeidsgiver.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I skattetrekksmeldingen ser du hvilke opplysninger Skatteetaten har lagt til grunn for beregning av skattetrekket for 2016.

Sjekk grundig!

– I utgangspunktet bør alle sjekke tallene som ligger til grunn for skattetrekksmeldingen. Men noen grupper bør kanskje være ekstra oppmerksomme, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han peker på følgende situasjoner der skattebetalere bør passe ekstra godt på at tallene i skattetrekksmeldingen stemmer:

  • Første året du er alders- eller uførepensjonist.
  • Første året du er i full jobb.
  • Hvis du har store endringer i lån – eller høye lån.
  • Hvis du har arvet større beløp (kan gi høyere renteinntekter/avkastning og formue).
  • Hvis du har store endringer i lønnsinntekt, kombinert med overtid eller bonus (prosenttrekket kan bli feil).
  • Jobbskifte – endringer i reiseavstand/pendlerstatus.

Frikort?

Frikortbeløpet for 2016 er 50.000 kroner. Det betyr at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener under 50.000 kroner i året.

– Regner du med å ha flere arbeidsgivere i løpet av inntekståret, må du huske å fordele beløpet på alle arbeidsgiverne. Hvis du vet at du kommer til å tjene over 50.000 kroner i løpet av året, bør du bestille skattekort for å unngå restskatt, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding.

For å se skattekortet ditt, eller få mer informasjon: Les hos Skatteetaten