Advokatbistand

SBF skatteadvokater er et advokatfirma med åtte skatteadvokater- og rådgivere. Våre advokater og rådgivere er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett.

Vi tilbyr privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger helhetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser.

Vi kan bistå med

  • Alle spørsmål innen skatt knyttet til privatpersoner og bedrifter
  • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter
  • Rådgivning og gjennomføring i forbindelse med etablering av virksomhet, transaksjoner, oppkjøp og omstruktureringer
  • Spørsmål innen skatt og avgift i internasjonale forhold
  • Alle stadier i klage- og tvistesaker overfor skattemyndighetene

SBF skatteadvokater er en del av Skattebetalerforeningen. Foreningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon som bistår sine medlemmer, blant annet juridisk gjennom SBFs skatteadvokater ekspertise.

Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i de årene vi har eksistert.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Tlf: 459 56 171

Epost: sbf@skatt.no

Adresse: Kongens gate 14, 0153 Oslo