Redd for restskatt? Dette bør du sjekke i skattekortet.

Stig Flesland

– I utgangspunktet bør alle sjekke tallene som ligger til grunn for skattetrekksmeldingen. Men noen grupper bør kanskje være ekstra oppmerksomme, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han peker på følgende situasjoner der skattebetalere bør passe ekstra godt på at tallene i skattetrekksmeldingen stemmer:

  • Første året du er alders- eller uførepensjonist.
  • Første året du er i full jobb.
  • Hvis du har store endringer i lån – eller høye lån.
  • Hvis du har arvet større beløp (kan gi høyere renteinntekter/avkastning og formue).
  • Hvis du har store endringer i lønnsinntekt, kombinert med overtid eller bonus (prosenttrekket kan bli feil).
  • Jobbskifte – endringer i reiseavstand/pendlerstatus.

Baksmell hvert år?

Dersom du er av dem som føler at du får baksmell hvert eneste år, bør du definitivt sjekke tallene nøye.

Ved fastsettelsen av hvilket tabellkort du skal bruke, tar ligningsmyndighetene utgangspunkt i de oppgitte fradragene dine, og ikke inntektens størrelse.

Det du bør gjøre er følgende: Når du får skattekortet ditt i desember, følger det med en oversikt over de inntektene og utgiftene skattekontoret tror du vil få det kommende året. Ta en titt på de summene.

Er inntekten som er ført opp for lav og/eller er utgiftene for høye i forhold til det som reelt? Be arbeidsgiver trekke deg litt ekstra hver måned, eller korriger summene og be om nytt skattekort fra skatteetaten.

Slik endrer du

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg oversikt over de inntekts- og gjeldsforhold som er brukt som grunnlag for skattetrekket. Det er enkelt å sjekke og endre.

– Du kan enkelt logge deg inn på skatteetaten.no og se informasjonen som er brukt som grunnlag for skattetrekket. Det er enkelt å endre opplysninger om du har behov for det, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten.

For mer informasjon og tilgang til tjenesten for frikort eller endring av skattekort

I løsningen er opplysningene inndelt i temaer som, bank og lån, arbeid, trygd og pensjon. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, vil arbeidsgiver automatisk få beskjed og hente nytt skattekort.

Ny tabell i skattekortet

Skattekortet vil fra inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet. Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på.

Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Hvis du har frikort, betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du i løpet av året tjener 55.000 kroner eller mindre. For å unngå restskatt bør du bestille skattekort hvis du vet at du kommer til å tjene mer enn dette.

Hvis du hadde frikort i fjor, trenger du ikke å søke på nytt. Frikortet er automatisk tilgjengelig for arbeidsgiver. Har du mer enn én arbeidsgiver, er det viktig å fordele fribeløpet mellom dem.