Skattekort: – Mange har blitt trukket for mye i skatt på grunn av feil

Stig Flesland

En rekke personer med utbetalinger fra NAV har fått for høyt skattetrekk i januar, og vil fortsette å få det med mindre de selv retter opp.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det har vært flere feil knyttet til årets skattekort. Spesielt gjelder dette for personer som har utbetalinger fra NAV. Ifølge en melding fra NAV og Skatteetaten må de som blir rammet av feilen selv finne det ut og selv rette det opp.

– Flere som mottar utbetalinger fra NAV har i januar fått for høyt skattetrekk. De som er omfattet må selv endre skattekort til prosenttrekk for å få riktig skattetrekk fremover, skriver Skatteetaten i en melding.

Det fremgår ikke hvor mange som er rammet, men i utgangspunktet kan alle som har fått utbetalt uføretrygd, pensjon og overgangsstønad, sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, omsorgspenger og pleiepenger fra NAV være rammet av feilen.

Hvordan vet jeg om jeg har blitt trukket for mye?

Som hovedregel skal alle som mottar disse ytelsene trekkes etter tabelltrekk hvis graden på ytelsen er mer enn 50 prosent. Skatteetaten har imidlertid gjort feil og endret dette, slik at de fleste i stedet trekkes etter prosentsats.

Koder som er oppgitt i skattekortet for 2018 gjør at NAV trekker skatt av utbetalingen basert på at dette er biinntekt og at mottaker har sin hovedinntekt fra en annen utbetaler. Altså: Selv om du får en ytelse fra NAV på over 50 prosent, har ikke Skatteetaten lagt til grunn at NAV er hovedarbeidsgiver.

Hvis det på din utbetaling fra NAV står at det er trukket skatt etter prosentsats bør du sjekke om du har blitt trukket for mye. Prosenttrekk i stedet for tabelltrekk vil i de aller fleste tilfellene gi et høyere skattetrekk.

Dette må du selv gjøre

Hvis du er usikker på om du er blant dem som er rammet av dette, bør du kontakte NAV og Skatteetaten for å få det rettet opp.

Hos Skatteetaten får du endret skattekortet ditt, slik at det blir riktig trekk på utbetalingene fra og med neste utbetaling. Du kan bestille nytt skattekort på skatteetaten.no. Husk å huke av for prosenttrekk. Du kan også ringe Skatteetaten og be om et nytt skattekort med prosenttrekk.

Hvis du har blitt trukket for mye i skatt og ønsker å få dette tilbakebetalt nå, kan du ta kontakt med NAV. Etter at nytt skattekort er utstedt og hentet av NAV, kan NAV betale tilbake differansen mellom for mye trukket skatt og riktig skattetrekk.  Du må ha mottatt ny skattetrekksmelding (informasjon om skattekortet) før NAV kan betale tilbake.

For de som mottar Arbeidsavklaringspenger og dagpenger har Skatteetaten laget nye skattekort og skattetrekket skal derfor være riktig for de fleste.

Du må sjekke selv!

Feil i opplysninger i skattekortet kan forekomme. Skatteetaten oppfordrer alle til å sjekke skattetrekksmeldingen og endre skattekortet hvis det er noe som ikke stemmer.

Ifølge det Skattebetalerforeningen har fått opplyst av Skatteetaten er det oppdaget andre feil i produksjon av skattetrekksmeldingen.

For eksempel ble det før jul identifisert noen personer som kombinerer uføretrygd/AFP/alderspensjon og lønn. De fikk feilaktig null i forskuddsskatt og trekk. Dette er nå rettet slik at nytt og korrekt skattekort blir lastet ned av arbeidsgiver/utbetaler. Det blir også sendt ut ny skattetrekksmelding.

I tillegg har noen fiskere har fått registrert for høy inntekt og for høyt skattetrekk. Her jobber Skatteetaten med å rette opp feilen og produsere nye skattekort.

For lavt skattetrekk

Enkelte har også en helt omvendt problemstilling: Det er trukket for lite skatt. Dette rammer noen mottakere av uføretrygd, pensjon og overgangsstønad fra NAV, da nærmere bestemt dem som endret skattekortet for 2018 før 5. januar.

Her skriver NAV at de ikke vil gjøre noe for å rette dette opp, og de det gjelder må selv vurdere om det er behov for å endre skattekortet for 2018 enda en gang.

Hvis du trekkes for lite i skatt gjennom året risikerer du å ende opp med restskatt, og det kan kanskje være en god grunn til å endre skattekortet?