Bransjeprofil til Skattebetalerforeningen

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl

Den erfarne advokaten Per-Ole Hegdahl begynte 1. desember som rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Per-Ole Hegdahl kommer fra Regnskap Norge, der han blant annet har hatt fagansvar for myndighetsarbeid og den faglige kommunikasjonen ut mot medier og medlemmene.

I tillegg har han bred erfaring med å bistå regnskapsførerbransjen.

Målrettet

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått med oss Per-Ole Hegdahl på laget, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

– Han besitter en kompetanse som jeg vet vil være svært nyttig for våre medlemmer og i tillegg vil han kunne bistå oss til å jobbe mer målrettet inn mot myndighetene.

– Jeg har vært lenge i Regnskap Norge, opplevd mye, og fått være med på en utrolig spennende reise. Nå dukket det imidlertid opp en god mulighet til å være med på å videreutvikle Skattebetalerforeningen, sier Hegdahl.

Nær kontakt med medlemmer

I Skattebetalerforeningen kommer Hegdahl til å jobbe med både medlemskontakt og med myndighetskontakt, og i tillegg kommer han til å få ansvar for mediekontakt.

– Det spiller en stor rolle at jeg får muligheten til å jobbe tett med fag, at jeg i større grad kan jobbe som advokat og at jeg samtidig kan ha en nær og god kontakt med både skattebetalere, regnskapsbransjen og små og mellomstore virksomheter. Jeg gleder meg til å bli en del av et så sterkt team med skatte- og avgiftsrådgivere som hver dag er i direkte kontakt med enkeltpersoner og virksomheter og bistår med å løse deres praktiske problemstillinger i hverdagen.

 

Per-Ole Hegdahl

  • Født 1962
  • Gift, to barn
  • Advokat, utdannet ved Universitetet i Oslo
  • Tidligere erfaring fra Oslo ligningskontor, Bondelaget, et mindre advokatkontor i Oslo og NARF/Regnskap Norge.
  • Har bred erfaring med myndighetskontakt og arbeid med regelverket for regnskapsførerbransjen.
  • Aktuell som ny advokat og skatterådgiver i Skattebetalerforeningen