Fått tvangsmulkt? Her er 6 gode grunner til å slippe – og 1 som ikke fungerer

Stig Flesland

Hvis du er forsinket med levering av oppgaver til Skatteetaten kan du fort ende opp med en regning på mange tusen kroner. Svært mange næringsdrivende har fått oppleve dette, og vi i Skattebetalerforeningen har hjulpet bedrifter med å klage.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Nå har Skatteetaten endret sine retningslinjer – og de nye reglene gjør at det finnes bedre muligheter til å slippe dagbøter som er ilagt. Men du må klage. Vi kan vise deg noen eksempler på hvordan du slipper tvangsmulkten.

Les retningslinjene hos Skatteetaten

Har du tidligere levert i tide og betalt det du skal i skatt – altså at du har vært “aktsom og lojal” – men det har skjedd en glipp nå?

Da har du gode kort på hånden. Skattedirektoratet skriver at dette er noe som blir vektlagt i vurderingen av om man slipper tvangsmulkt.

Har du hatt problemer med innlevering i Altinn på grunn av innloggingsproblemer eller tekniske problemer?

Dersom du kan dokumentere at det var umulig å levere inn opplysningene, sier Skattedirektoratet at tvangsmulkten “frafalles”, altså at du får medhold i klagen.

Trenger du hjelp i skattespørsmål? Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale – vi kan skatt!

Du har akkurat startet opp et selskap og det er første gang du skal levere noe til Skatteetaten. Betyr det noe?

Ja, i enkelte tilfeller slipper du i så fall tvangsmulkt. Nærmere bestemt har Skattedirektoratet sagt at du slipper tvangsmulkt dersom du gjør feil eller er forsinket med skattemeldingen.

For andre type meldinger (momsoppgaver, a-melding osv.) kan det også være et godt argument at virksomheten er nystiftet, men du slipper ikke automatisk å betale ilagt tvangsmulkt.

Regnskapsføreren min har ikke levert opplysningene, selv om avtalen var klar og han skulle levere opplysningene for meg. Slipper jeg tvangsmulkt da?

Det kan ha en betydning, men er langt fra sikkert. I utgangspunktet er det ditt ansvar å sørge for at opplysningene blir sendt inn. Skattedirektoratet skriver imidlertid at det kan tenkes at dette kan medføre at du slipper tvangsmulkt, men da skal det være akutte forhold.

Jeg kontaktet Skatteetaten, som gav meg helt feil informasjon. Da må jeg vel slippe å betale for feilen de har gjort?

Man skulle kanskje tro at det automatisk gjør at du slipper å betale. Men det er ikke tilfelle. Imidlertid skriver Skattedirektoratet at dette er et moment som taler i din favør. Hvis feilinformasjonen er gitt over lengre tid og/eller er gitt flere ganger, styrker det din sak. Du må imidlertid sannsynliggjøre dette ved å vise til tidspunkter du har kontaktet Skatteetaten og hva du spurte om og fikk til svar.

Jeg kan lite om skatt og har ikke erfaring med Altinn eller regnskapsprogrammer. Spiller det noen rolle?

Skattedirektoratet legger til grunn at dette kan være moment i en helhetsvurdering, men at det ikke i seg selv ikke er grunnlag for å frafalle tvangsmulkt.

Jeg har ikke mottatt selve vedtaket, og fikk først vite om tvangsmulkten da jeg fikk faktura. Jeg må ikke betale da? 

Skattedirektoratet mener at du som hovedregel må betale. Riktig adresse er ditt ansvar, og med mindre det har vært tilnærmet umulig for deg å melde fra om riktig adresse vil du ikke slippe unna.